Wikpol uczestnikiem konferencji przemysłu spożywczego „Transformacja przemysłu. Innowacja i przyszłość.”  

Wikpol na konferencji przemysłu spożywczego

W dniach 7-8 września 2023 r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni odbyła się konferencja przemysłu spożywczego zorganizowana przez Hahn Group. 

Konferencja skierowana była do średniej i wyższej kadry przedsiębiorstw produkcyjnych: dyrektorów technicznych, dyrektorów produkcji, kierowników utrzymania ruchu, inspektorów kontroli oraz specjalistów ds. lean.

Podczas konferencji poruszany był szeroki zakres tematów: metody zarządzania jakością, lean management, robotyzacja i sztuczna inteligencja, automatyzacja, utrzymanie ruchu, kultura bezpieczeństwa, optymalizacja zasobów energetycznych, a także rozwój kompetencji na różnych szczeblach organizacji.

Wystąpienie Wikpolu dotyczyło robotyzacji pakowania zbiorczego i paletyzacji w dużym zakładzie produkującym makarony. Miało ono formę studium przypadku przedstawiającego efekty, jakie można uzyskać w zakładzie przy właściwym podejściu integratora do wdrożeń robotycznych. Prelegenci Wikpolu omówili warunki skutecznej implementacji robotów, z których najważniejsze to poznanie rzeczywistych potrzeb klienta oraz diagnozowanie wąskich gardeł na produkcji, a następnie na tej bazie projektowanie rozwiązań, które spełniają kryteria systemu optymalnego. Aby tego dokonać firma zajmująca się robotyzacją musi legitymować się odpowiednim zasobem wiedzy eksperckiej, doświadczeniem oraz dysponować najnowszymi narzędziami do projektowania, testowania i wytwarzania linii produkcyjnych.

Wikpol podczas Konferencji Przemysłu Spożywczego we Wrześni przedstawił cese study dotyczące robotyzacji w wytwórni makaronów.

W prezentowanym case study podkreślono, że dzięki robotyzacji trzech procesów, tj. formowania kartonów, pakowania zbiorczego i paletyzacji, Wikpolowi udało się rozwiązać istotny problem, z którym mierzył się klient. Chodziło o kwestię: w jaki sposób skokowo zwiększyć wydajność produkcji na ograniczonej powierzchni oraz w warunkach dynamicznej zmiany asortymentu i specyficznego, trudnego do automatyzacji sposobu pakowania.

Podczas konferencji merytorycznego wsparcia udzielali zaproszeni eksperci, reprezentujący różne obszary gospodarki: od instytutów badawczych po przedsiębiorstwa związane z różnymi działami przemysłu.

Uczestnicy konferencji odwiedzili również laboratorium badawczo-rozwojowe, zlokalizowane w siedzibie Centrum, gdzie obejrzeli roboty stosowane w aplikacjach produkcyjnych i pick&place.

Czytaj również

Wizyta profesora Wataru Uemura.
Nieoceniona jest wartość dzielenia się wiedzą i...
XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...