Wikpol świętuje 25-lecie

Minęło ćwierć wieku, odkąd Wikpol przedstawił klientom swoją pierwszą ofertę. 25-lecie działalności to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także do nakreślenia kierunku w jakim firma będzie podążać w przyszłości. Właściciele spółki sporządzili i przedstawili takie résumé podczas imprezy jubileuszowej, która odbyła się 18 lutego 2017 r.

Uroczystość z okazji jubileuszu rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości – pracowników i osób towarzyszących – połączonym z inauguracyjnym toastem. Szczególny charakter imprezy podkreśliła jej oprawa, zawierająca liczne rocznicowe akcenty. Jednym z nich była niezwykle interesująca prezentacja poświęcona firmie Wikpol. W roli prelegentów wystąpili obydwaj Prezesi spółki, którzy w lekkiej formie przedstawili historię firmy, wpisując ją w kontekst realiów gospodarczych. Tym samym przypomnieli uczestnikom, jak znaczące zmiany nastąpiły w ciągu minionych 25 lat nie tylko w wymiarze samego Wikpolu, ale także w skali całego kraju. Barwną ilustrację opowieści o firmie stanowiły anegdoty przywołujące nietuzinkowe zdarzenia, jakie towarzyszyły dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstwa – jego organizacji, zasobów i produktów. Żywe reakcje obecnych na sali gości świadczyły o tym, że znajdowali się wśród nich bohaterowie przytaczanych historii.

Podczas uroczystości nie zabrakło jubileuszowego tortu oraz okolicznościowych upominków, wręczonych całemu zespołowi przez Zarząd. Jubileusz uświetnił recitalem Piotr Selim, wspierany wokalnie przez Magdalenę Celińską. Występ lubelskich artystów był znakomity i dostarczył odbiorcom wielu wzruszeń. Nastroje dopisywały również w trakcie zabawy, która trwała do rana.

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...