Wikpol dzieli się swoimi doświadczeniami

Podczas seminarium Możliwości Eksportowe Rynek Niemiecki, 3 marca 2016 r., zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Polsko-Niemiecką Izbę Handlową, Wikpol zaprezentował swoje doświadczenia związane z wejściem na rynek naszych zachodnich sąsiadów – taki właśnie tytuł nosiło studium przypadku przedstawione przez prezesa Zbigniewa Kominka.

Seminarium poświęcone było różnorodnym kwestiom związanym z rozpoczęciem oraz prowadzeniem działalności w Niemczech. Wśród omawianych tematów znalazły się: charakterystyka rynku niemieckiego, dane logistyczne oraz aspekty prawne, ekonomiczne i kulturowe współpracy z niemieckimi partnerami. Uczestnicy poznali również możliwości wsparcia finansowego dla polskich eksporterów.  

 

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...