Wikpol bierze udział w XXXV Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej 2022/2023

Celem konferencji jest podsumowanie zakończonej kampanii cukrowniczej, a także omówienie „najważniejszych zagadnień związanych z techniką i technologią cukrownictwa oraz agrotechniką i gospodarką surowcową”1.

W tym roku Konferencja Techniczno-Surowcowa odbyła się w dniach 16-17 lutego. Zwyczajowo została zorganizowana w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.

Podczas konferencji prezes Wikpolu Zbigniew Kominek zaprezentował temat „Robotyzacja i automatyzacja procesów w obrębie pakowni i skupu surowca. AGV w intralogistyce”.  

Podczas XXXV Konferencji Pokampanijnej Wikpol zaprezentował temat „Robotyzacja i automatyzacja procesów w obrębie pakowni i skupu surowca. AGV w intralogistyce”.

W pierwszej części wystąpienia prezes Kominek nakreślił różne strategie podejścia do procesu robotyzacji w firmach produkcyjnych, możliwości skalowania i rozwijania projektów związanych z robotyzacją oraz dobór optymalnych rozwiązań pod kątem charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Przy przedstawianiu tych zagadnień, prelegent posłużył się przykładami konkretnych zakładów, z których każdy zastosował inny sposób wdrożenia automatyzacji i robotyzacji w końcowym odcinku procesu produkcyjnego.

Druga część prezentacji poświęcona była zagadnieniom intralogistyki, w tym możliwościom wykorzystania wózków autonomicznych do zasilania linii wytwórczych w detale i elementy pomocnicze (np. palety), a także do transportu łączącego obszar produkcji z magazynem.

Wikpol jest producentem szczególnego typu wózków AGV, które zostały zaprojektowane z myślą o liniach pakowania zbiorczego i paletyzacji. Pojazdy te charakteryzują się udźwigiem do 1 500 kg oraz  ciekawym sposobem zabezpieczenia ładunku. Z tego względu Wikpol jest w stanie przekazać firmom wytwórczym specjalistyczną wiedzę w zakresie optymalnego wykorzystania wózków autonomicznych, jak również zaprojektować kompletny system transportowy.

W dalszej kolejności prezes Zbigniew Kominek zaprezentował linię oceny surowca – unikatowy system zaprojektowany przez Wikpol na potrzeby cukrowni oraz zakładów przetwórstwa ziemniaczanego. System pozwala na zorganizowanie i zautomatyzowanie czynności pobierania prób surowcowych, przygotowania prób do badania laboratoryjnego oraz finalnie – oceny jakości surowca w zrobotyzowanym  laboratorium. Korzyści wynikające z wdrożenia w zakładzie linii oceny surowca są nie do przecenienia. Należą do nich:

 • wysoka wydajność zrobotyzowanego laboratorium jakościowego
 • praca 24 h
 • precyzyjna ocena jakości surowca dostarczanego przez wielu dostawców
 • opcja buforowania pobieranych prób – uniezależnienie etapu pobierania prób od etapu analiz w laboratorium 
 • bezbłędna identyfikacja badanych prób
 • dostarczanie danych (wyników oceny jakości) w formie dostosowanej do potrzeb klienta, tj. pełna integracja z istniejącym w danym zakładzie systemem informatycznym 

Ostatnim tematem poruszanym przez prezesa Kominka były pozytywne aspekty dotyczące zastosowania Systemu Obsługi Skupu, tj. oprogramowania, które obejmuje swoim zakresem procesy przebiegające od fazy załadunku surowca na polu poprzez etapy przyjmowania surowca, pobierania prób surowcowych,  badania jakości surowca w zrobotyzowanym laboratorium oraz rozładunek i tarowanie pojazdów, aż po załadunek i wywóz wysłodków. Oprogramowanie umożliwia organizację całości procesów logistycznych związanych ze skupem surowca oraz gromadzenie pozyskiwanych danych w bazie SQL.  

W tym roku Wikpol zorganizował stoisko promocyjne Wikpolu wspólnie z firmą FANUC – czołowym producentem robotów przemysłowych na świecie.   

Pełny program Konferencji obejmował następujące tematy:

 • przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2022/2023 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych oraz w skali przemysłu cukrowniczego w Polsce,
 • aktualny stan i perspektywy branży cukrowniczej,
 • rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 przyczyniające się do optymalizacji zużycia energii a tym samym do redukcji kosztów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • transformacja energetyczna w przemyśle cukrowniczym,
 • innowacyjne rozwiązania w hodowli i agrotechnice buraka cukrowego wpływające na poprawę plonu buraków oraz wzrost ich polaryzacji,
 • geoinformacja na plantacjach, innowacyjne techniki uprawy roli i zbioru buraków
 • promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.

1 Opis celu konferencji pochodzi ze sprawozdania: „XXXV POKAMPANIJNA KONFERENCJA TECHNICZNO-SUROWCOWA 2023 – KAMPANIA CUKROWNICZA 2022/2023 W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM W POLSCE”; www.stc.pl/konferencje2023

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...