Wikpol bierze udział w spotkaniu biznesowym z Ambasadorem USA w Polsce

Organizatorowi spotkania, którym było Polskie Towarzystwo Gospodarcze, przyświecała następująca idea:

„Jako biznes chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. Ideą tych spotkań jest tworzenie nowych okazji do współpracy biznesowej i budowania relacji z decydentami oraz kluczowymi firmami działającymi w Polsce. Chcemy wypracowywać wspólne stanowisko przedsiębiorców w wielu istotnych sprawach związanych z planowaniem rozwiązań gospodarczych dla naszego kraju.”

Honorowym gościem wydarzenia i jednocześnie prelegentem, był pan Mark Brzeziński – Ambasador USA w Polsce. Swoje wystąpienie zaprezentował także pan Mirosław Kowalik – prezes Westinghouse w Polsce.

Spotkanie poświęcone było szeregu tematom z obszaru gospodarki i polityki, takim jak bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu, perspektywy rozwoju energetyki jądrowej, a także relacji gospodarczych USA – Polska w świetle aktualnych wydarzeń. W trakcie rozmów poruszano również kwestie możliwych inwestycji oraz współpracy naukowej.   

Spotkanie odbyło się 26 października 2023 roku w hotelu Marriott w Warszawie.

Fot. Przemysław Keler / Red Art. Studio

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...