Wikpol bierze udział w kongresie FOOD-INDUSTRY

Omówione przez specjalistów Wikpolu studium przypadku dotyczyło robotyzacji procesów pakowania zbiorczego i paletyzacji w zakładzie produkcyjnym z branży spożywczej.

Nasza prezentacja obejmowała kluczowe zagadnienia związane z projektem:

  • cele, jakie stawiał inwestor w związku z robotyzacją
  • wyzwania techniczne wynikające ze specyfiki produktu, technologii, przestrzeni produkcyjnej itp.
  • sposoby rozwiązania poszczególnych ograniczeń
  • efekty inwestycji    

Już sam tytuł kongresu ,,Optymalizacja, predykcja, automatyzacja, integracja w utrzymaniu ruchu. Najlepsze praktyki w modernizacjach produkcji. Nowe, oszczędne technologie. Jakość, bezpieczny produkt. Pakowanie” sugerował szeroką problematykę poruszaną podczas spotkania.

Potwierdził to szczegółowy program wydarzenia, na który składały się tematy związane z organizacją, innowacjami technicznymi: urządzeniami, materiałami eksploatacyjnymi, rozwiązaniami z dziedziny automatyki i robotyki, pomiarami elektrycznymi.    

Organizatorem kongresu było wydawnictwo WAGTECH.

Czytaj również

Wikpol bierze udział w spotkaniu biznesowym z Ambasadorem USA w Polsce
Organizatorowi spotkania, którym było Pols...
VII edycja Akademii Robotyzacji Wikpolu – składamy podziękowania uczestnikom
Dziękujemy naszym szanownym gościom za wzi...