VII edycja Akademii Robotyzacji Wikpolu – składamy podziękowania uczestnikom

Dziękujemy naszym szanownym gościom za wzięcie udziału w Akademii Robotyzacji 2023. Dziękujemy zarówno za Wasz wkład merytoryczny, jak i za stworzenie przyjacielskiej atmosfery, która towarzyszyła nam podczas całego wydarzenia.  

W tym roku Akademii Robotyzacji odbyła się w dniach 12-13 października. Było to siódma, organizowana przez Wikpol, impreza poświęcona problematyce robotyzacji. Podobnie jak w poprzednich latach również w tym roku celem Akademii było dostarczenie wiedzy i narzędzi firmom planującym wdrożenie zrobotyzowanych linii pakowania zbiorczego lub paletyzacji w swoich zakładach.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych zainteresowani modernizacją procesów wytwórczych. Wsparcie merytoryczne zapewnili eksperci – w głównej mierze działający w przemyśle praktycy, którzy zdobyli już doświadczenie związane z robotyzacją w kierowanych przez siebie obszarach. Swoją wiedzą dzielili się również specjaliści reprezentujący firmy zajmujące się automatyką i robotyką, a także Politechnikę Lubelską.   

Partnerami i współorganizatorami Akademii byli czołowi światowi producenci z dziedziny automatyki i robotyki: Fanuc, Festo, Turck, Schunk oraz producent wygrodzeń przemysłowych Throax.

Akademia Robotyzacji Wikpolu 2023 przebiegała po hasłem: „Robotyzacja. Planujesz – zrealizujesz – będziesz eksploatował. Porozmawiajmy o najważniejszych etapach inwestycji”. Program Akademii obejmował konferencję, dyskusje, pokazy praktyczne, warsztaty oraz wizytę w zakładzie produkcyjnym, w którym pracuje zrobotyzowana linia paletyzacji puszek i wiader z farbami.

Dzień 1.

VII edycja Akademii Robotyzacji Wikpolu

KONFERENCJA

Część konferencyjna Akademii Robotyzacji rozpoczęła się od omówienia zagadnień dotyczących kolejnych faz prowadzenia inwestycji, tj. planowania, realizacji oraz eksploatacji zrobotyzowanych linii produkcyjnych.

Prelegenci Wikpolu, który ma na swoim koncie ponad 500 zrealizowanych projektów automatyzacji procesów produkcyjnych, zwracali uwagę na kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem inwestycji. Podstawowe z nich to:

 • Analiza potrzeb: Przedsiębiorstwa powinny dokładnie ocenić swoje potrzeby i cele związane z robotyzacją, w tym oczekiwane korzyści, redukcję kosztów i poprawę wydajności.
 • Dobór odpowiednich rozwiązań: Firmy mogą stosować różne podejścia do robotyzacji, dostosowane do konkretnej branży, rodzaju produkcji oraz aktualnych potrzeb/kondycji danego przedsiębiorstwa.
 • Planowanie budżetu: Podczas szacowania kosztów projektu inwestorzy powinni brać pod uwagę nie tylko koszty zakupu urządzeń, ale także całość kosztów pośrednich.
 • Integracja z systemami istniejącymi: Dla zakładów niezwykle ważna jest kompatybilność nowych rozwiązań z istniejącymi systemami produkcyjnymi. Integracja danych i procesów zapewnia producentom szereg korzyści.
 • Skalowanie i rozwijanie: Przedsiębiorstwa, które planują wdrażać zrobotyzowane linie produkcyjne, powinny uwzględniać metody skalowania i rozwijania swoich inwestycji.
 • Wybór integratora: Powodzenie projektu dotyczącego robotyzacji w zakładzie produkcyjnym w dużej mierze zależy od profesjonalizmu i doświadczenia integratora, czyli firmy, która zaprojektuje, wykona i wdroży zrobotyzowaną linię produkcyjną. Ważną rolą integratora na tym etapie jest również doradztwo.

Drugi blok tematyczny poświęcony był fazie realizacji projektu. Omówiono następujące kwestie:

 • Kompetencje i zasoby integratora: Aby zapewnić skuteczną realizację projektu, integrator powinien dysponować określonymi zasobami, które umożliwią mu skuteczną realizację kolejnych kroków procesu, tj. zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie zrobotyzowanego systemu.
 • Projektowanie systemu: Wykonawcy, którzy wykorzystują nowoczesne narzędzia projektowe dostarczają swoim klientom znaczących korzyści. Inżynierowie Wikpolu posługują się najnowocześniejszym oprogramowaniem do projektowania urządzeń, symulacji ich pracy oraz pracy całych systemów w środowisku wirtualnym. Stosują cyfrowe testowanie gotowych rozwiązań, zarówno układów mechanicznych jak i oprogramowania, a także są w stanie budować cyfrowe modele maszyn. Korzystają także ze standardów takich jak np. PackML czy PLCOpen podczas projektowaniu automatyki i sterowania. Użycie najnowszych  narzędzi do projektowania i testowania systemów skraca czas realizacji projektu, zapobiega błędom, pozwala zoptymalizować wydajność, niezawodność i trwałość urządzeń, wpływa na redukcję kosztów inwestycji oraz poprawia jakość produktu. Ułatwia również integrację urządzeń z linią produkcyjną.
 • Standaryzacja i kontrola produkcji: Wykonawca, który w wysokim stopniu zinformatyzował proces produkcyjny, ma pełny wgląd w kolejne etapy wytwarzania oraz może na bieżąco kontrolować  realizację poszczególnych zadań. Istotna dla doskonaleniu jakości jest również możliwość szybkiej, bezpośredniej wymiany danych/informacji  pomiędzy różnymi poziomami obszaru projektowo-produkcyjnego.
 • Kompleksowe testowanie linii:  Testowanie urządzeń odbywa się standardowo w ramach przyjętych w firmie procedur. W Wikpolu ostatnim etapem testowania urządzeń przed wysyłką do zakładu klienta jest FAT, który dostarcza dowodów funkcjonalności, jakości, sprawności i zgodności z dokumentacją techniczną.
 • Bezpieczeństwo: Testowanie linii obejmuje również sprawdzenie poprawności działania obwodów układu bezpieczeństwa. W Wikpolu odbywa się to na bazie protokołu bezpieczeństwa opracowywanego odrębnie dla każdej linii.

Końcowe zagadnienia prezentowane przez Wikpol dotyczyły eksploatacji i utrzymania zrobotyzowanych systemów produkcyjnych.

 • Utrzymanie i serwis: Przedstawiono najlepsze praktyki związane z utrzymaniem systemów zrobotyzowanych oraz opcje serwisowania.
 • Optymalizacja i monitorowanie: Wikpol przygotował szereg procedur i narzędzi, które wspierają optymalne działanie zrobotyzowanych systemów produkcyjnych oraz umożliwiają monitorowanie ich pracy.
 • Jeszcze raz integrator: Podczas eksploatacji zrobotyzowanych linii szczególnego znaczenia nabiera dostępność i zakres wsparcia technicznego oferowanego przez integratora. Otrzymane przez Wikpol na przestrzeni wielu lat referencje potwierdzają wysoką jakość realizowanego serwisu, w tym szybkość reakcji na zgłaszane incydenty oraz stały kontakt z klientami.    

Następnie firmy partnerskie przedstawiły szczegółowe opracowania dotyczące kilku ważnych obszarów związanych z robotyzacją i automatyzacją. Były to następujące prezentacje:

FANUC – Efektywna robotyzacja jako narzędzie rozwoju biznesu. Czy możliwe jest precyzyjne obliczenie zwrotu z inwestycji w robotyzację?

FESTO – Efektywne wykorzystanie sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych

TURCK – Rozwiązania firmy Turck dla cyfrowej transformacji firm

SCHUNK – Schunk to nie tylko chwytaki pneumatyczne.

Uczestnicy Akademii mieli okazję skonfrontować przekazaną im w trakcie konferencji wiedzę teoretyczną z opiniami zaproszonych ekspertów – specjalistów z różnych branż, którzy zdobyli doświadczenie w implementowaniu rozwiązań robotycznych w swoich zakładach. Po raz kolejny  potwierdziło się, że uczestnicy Akademii są żywo zainteresowani bezpośrednim przełożeniem teorii na realia produkcyjne.

WARSZTATY

Część warsztatowa obejmowała ciekawy, zróżnicowany zakres tematyczny. Największe zainteresowanie towarzyszyło pokazowi pracy zrobotyzowanej linii paletyzacji kartonów, zaprojektowanej i wyprodukowanej przez WIKPOL.

Główne elementy linii to robot przemysłowy z głowicą typu widłowego o nośności 50 kg, przystosowaną do pobierania różnych rodzajów kartonów lub rzędów kartonów, nieprzekraczających długości 1 200 mm. Linia realizuje również funkcję automatycznego obracania kartonów. Standardowo wyposażona jest w automatyczny podajnik palet. Może być jednak zintegrowana z autonomicznym wózkiem transportowym (AGV), który dostarcza do linii puste palety i inne materiały pomocnicze oraz odbiera pełne palety. Właśnie tę wersję – z AGV – demonstrowaliśmy podczas Akademii. Wydajności linii paletyzacji wynosi 25 kartonów na minutę.

Kilka słów poświęciliśmy również samemu wózkowi AGV, który stanowi stosunkowo nową pozycję w ofercie Wikpolu. Jest to pojazd o udźwigu do 1 500 kg, przystosowany do obsługi procesów paletyzacji, charakteryzujący się wysoką elastycznością w użytkowaniu.

FANUC zaprezentował system paletyzacji kartonów oparty na robocie kolaboracyjnym, niewymagającym specjalnych wygrodzeń bezpieczeństwa.

Stanowisko pokazowe FESTO składało się z modułu efektywności energetycznej MSE6-E2M oraz innych komponentów służących do monitoringu zużycia sprężonego powietrza.

Bardzo ciekawe było również Multimedialne stanowisko TURCK i skanery 3D LMI Gocator – technologia dla kontroli jakości na linii produkcyjnej, pozycjonowania robotów oraz pomiarów geometrycznych.

SCHUNK – znany na świecie wytwórca komponentów do automatyzacji procesów produkcyjnych, w tym technologii chwytania i mocowania przedstawił szeroką gamę chwytaków pneumatycznych i elektrycznych oraz akcesoriów do robotów.  

Dzień 2.

Drugiego dnia uczestnicy mogli obejrzeć z bliska zrobotyzowaną linię paletyzacji farb i lakierów w zakładzie produkcyjnym Akzo Nobel w Pilawie.

Podsumowanie

Podsumowując ideę Akademii Robotyzacji Wikpolu, warto podkreślić, że skupia się ona na praktycznych aspektach wdrażania rozwiązań robotycznych w zakładach produkcyjnych. Służy temu przyjęta formuła obejmująca zarówno wymianę doświadczeń między uczestnikami, jak i pokazy pracujących urządzeń oraz całych zrobotyzowanych linii i systemów, których działanie można  obserwować z bliska.

Akademia Robotyzacji jest wartościową inicjatywą, pomagającą uzyskać konkretne odpowiedzi na pytania dotyczące skutecznego i optymalnego wejścia zakładu na ścieżkę robotyzacji.

W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku automatyzacji możliwość zdobycia wiedzy wynikającej z realizacji setek projektów wykorzystujących najnowsze rozwiązania techniczne i informatyczne przyczynia się do  zwiększenia kompetencji przedsiębiorstw dążących do poprawy efektywności i konkurencyjności swoich produkcji.

Czytaj również

Konferencja techniczna „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 4.0”
Zapraszamy Państwa 11 kwietnia 2024 do Byd...
Nasze życzenia dla Państwa
Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państw...