Spotkania Smart Lab – roboty i systemy robotyczne w przemyśle

Uczestnicy spotkań, tj. przedstawiciele przedsiębiorstw, świata nauki i instytucji otoczenia biznesu, a także instytucji publicznych pracowali nad wyłonieniem kluczowych obszarów rozwoju dla rynku robotycznego, prowadząc dyskusje m.in. nad najbardziej wpływowymi trendami, perspektywicznymi niszami technologicznymi oraz potencjałem do rozwoju i wzmacniania współpracy w tym sektorze gospodarki.

Wnioski z przeprowadzonych spotkań SL stanowią podstawę do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap (BTR) dla obszaru robotów i systemów robotycznych w przemyśle, której publikacja przewidziana jest na pierwszą połowę 2023 roku.

Planowane do realizacji w najbliższych latach działania oraz projekty B+R wskazane przez uczestników warsztatów obejmują m.in.:

  • opracowanie uniwersalnych robotycznych modułów napędowych,
  • opracowanie nowych klas robotów mobilnych,
  • opracowanie systemów bezpieczeństwa opartych o systemy wizyjne,
  • opracowanie technologii aplikacyjnych, dedykowanych konkretnym obszarom zastosowania robotów i systemów robotycznych,
  • opracowanie rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności programowania, autonomii i adaptacyjności robotów i systemów robotycznych.

Ekspertyza BTR zawierać będzie również rekomendacje dotyczące aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz propozycje co do działań, które powinny zostać wdrożone z myślą o usprawnieniu funkcjonowania podmiotów z segmentu robotów i systemów robotycznych w przemyśle. „Dyskusje i wymiana doświadczeń między uczestnikami spotkań Smart Lab, pozwolą na przygotowanie dokumentu, który będzie opisywał najważniejsze trendy oraz perspektywy rozwoju obszaru robotów i systemów robotycznych w przemyśle” – stwierdził dr hab. inż. Dominik Belter, konsultant-ekspert branżowy moderujący prace podczas Smart Labu.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR). Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Projekt na zlecenie PARP wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani tym projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab – roboty i systemy robotyczne w przemyśle”.

Czytaj również

Konferencja techniczna „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 4.0”
Zapraszamy Państwa 11 kwietnia 2024 do Byd...
Nasze życzenia dla Państwa
Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państw...