Polski Kongres Napojowy

Wśród ponad 170 gości z Polski i zagranicy biorących udział w Polskim Kongresie Napojowym byli również reprezentanci Wikpolu, w osobach inżynierów sprzedaży: Marcina Gerchanta i ArkadiuszaStankiewicza. Impreza odbyła się w pierwszych dniach października w Toruniu. Spotkanie było skierowane do kadry zarządzającej i technicznej zakładów produkujących napoje, firm współpracujących, instytucji i organizacji branżowych.

Podczas kongresu przedstawiono szereg ważnych dla branży napojowej zagadnień. Poruszone zostały między innymi kwestie związane z najnowszymi trendami rynkowymi, nadchodzącymi wyzwaniami produkcyjnymi, aplikacjami dotyczącymi innowacji w procesie produkcji, a także ustawodawstwem mającym wpływ na branżę. Kongres miał również na celu integrację środowiska.

Nasi przedstawiciele mieli doskonałą okazję zarówno do pogłębienia wiedzy na temat branży napojowej, jak i do zaprezentowania uczestnikom rozwiązań, które sprawdziły się już w wielu firmach, przynosząc inwestorom określone korzyści.

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...