Opisujemy korzyści płynące z robotyzacji

W ostatnim wydaniu kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego (grudzień 2016 r.) zamieściliśmy obszerny artykuł o znamiennym tytule „Robotyzacja – pierwszy krok w kierunku innowacji”. Przedstawiamy w nim różne aspekty robotyzacji procesów produkcyjnych, analizując je w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak: potrzeba innowacyjności, nacisk na wzrost wydajności i efektywności, a także konieczność stałego zwiększanie elastyczności produkcji. (Należy przy tym pamiętać, że zastosowanie robotów ma bezpośrednie powiązanie z koncepcją inteligentnej fabryki oraz że w wielu przypadkach zapoczątkowuje działania przedsiębiorstw w tym kierunku.)

Przede wszystkim próbujemy odpowiedzieć na kilka ważnych, nie tylko dla producentów wyrobów farmaceutycznych, pytań:

Dlaczego opłaca się inwestować w robotyzację?

Które procesy produkcyjne warto robotyzować?

Jakie tendencje są widoczne w tej dziedzinie?

W artykule podajemy przykłady realizacji linii zrobotyzowanych z różnych branż oraz pokazujemy, na jakie konkretne potrzeby były one odpowiedzią. Wskazujemy również korzyści uzyskane przez inwestorów w wyniku wdrożenia robotyzacji.

Nasza obecność w czasopiśmie Świat Przemysłu Farmaceutycznego jest kontynuacją spotkań Wikpolu z reprezentantami firm branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Spotkania te miały miejsce podczas 8. Kongresu  Świata Przemysłu Farmaceutycznego Farmacon, na którym prezentowaliśmy „Realne korzyści wynikające z robotyzacji na przykładzie wybranych realizacji w przemyśle”.

 

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...