Odznaczenie dla pracownika Wikpolu

Pan Tomasz Dobrzyński, wieloletni pracownik naszej firmy, został nagrodzony odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Odznaczenie to przyznawane jest Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadaje minister właściwy do spraw zdrowia. Wraz z odznaką wydawana jest legitymacja.

Jest to już drugie odznaczenie, które zostało przyznane panu Tomaszowi przez Państwo Polskie – poprzednio był to Brązowy Krzyż Zasługi.

Pan Tomasz oddaje krew nieprzerwanie od 1985 roku! Ma on głęboką świadomość wagi swojego działania dla ratowania życia innych ludzi i aktywnie propaguje krwiodawstwo, przekonując również nas – załogę Wikpolu do czynnego wspierania (własną krwią) tej szlachetnej idei. 

Pan Tomasz jest nie tylko ofiarnym krwiodawcą. Dla nas jest także kompetentnym współpracownikiem, dobrym fachowcem i świetnym kolegą.

Jesteśmy zaszczyceni, że pan Tomasz Dobrzyński jest członkiem naszego zespołu.

Pan Tomasz Dobrzyński

Czytaj również

Wikpol bierze udział w spotkaniu biznesowym z Ambasadorem USA w Polsce
Organizatorowi spotkania, którym było Pols...
VII edycja Akademii Robotyzacji Wikpolu – składamy podziękowania uczestnikom
Dziękujemy naszym szanownym gościom za wzi...