Konferencja „Inżynierowie dla Lublina”

28 marca 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się trzecia edycja konferencji „Inżynierowie dla Lublina”. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu promocję technicznych kierunków kształcenia oraz przedstawienie perspektyw zawodowych, jakie stwarzają absolwentom firmy przemysłowe regionu lubelskiego. W tym roku w spotkaniu wzięło udział blisko 450 młodych ludzi, którzy wkrótce dokonywać będą wyborów związanych z przyszłą   ścieżką kariery. Podczas konferencji mieli oni okazję poznać oferty lubelskich szkół średnich i uczelni technicznych, a także przedsiębiorstw produkcyjnych, m.in. współpracujących w ramach Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa oraz Stowarzyszenia Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych.        

Nasza firma,  będąca uczestnikiem Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, zaprezentowała uczniom szerokie możliwości zatrudnienia inżynierów, programistów oraz techników o wielu różnych specjalnościach. Mamy nadzieję, że dzięki konferencji niektórzy z nich w przyszłości dołączą do naszego zespołu.

Organizatorem konferencji była Gmina Lublin w partnerstwie z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa oraz Stowarzyszeniem Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...