Konferencja CMES

W dniach 28-29 października 2016 r. w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii (CMES).

Konferencja CMES ma na celu rozwój nauk inżynierskich, technik numerycznych i eksperymentalnych w drodze wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, reprezentującymi różne dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych, jak również firmami związanymi z tematyką prezentowaną podczas konferencji.

Organizatorami wydarzenia były jednostki naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, a Patronat Honorowy objęli:

● JM Rektor Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

● Krajowa Reprezentacja Doktorantów

● Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

Wikpol był jednym ze sponsorów konferencji. Z ramienia naszej firmy w wydarzeniu uczestniczył pan prezes Zbigniew Kominek.

Czytaj również

Konferencja techniczna „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 4.0”
Zapraszamy Państwa 11 kwietnia 2024 do Byd...
Nasze życzenia dla Państwa
Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państw...