Jubileuszowa Konferencja Pokampanijna STC

W dniach 13-15.02.2019 r. mieliśmy okazję uczestniczenia w Jubileuszu 100-lecia działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników, połączonym z XXXI Pokampanijną Konferencją Techniczno-Surowcową. Patronat Honorowy nad obchodami sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski oraz Związek Producentów Cukru w Polsce. Wydarzenie miało miejsce w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie.

Jubileusz miał niezwykle uroczysty charakter. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz, w tym Senatu RP oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także reprezentanci ARM, Związku Producentów Cukru w Polsce, Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, spółek cukrowych, instytutów naukowo-badawczych oraz wielu polskich i zagranicznych podmiotów oraz firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym. Jubileuszowi towarzyszyło specjalne wydanie książki 100 lat Stowarzyszenia Techników Cukrowników 1919 – 2019. Organizatorzy przygotowali również wystawę prezentującą kluczowe postaci oraz dorobek STC. Podsumowaniu 100 lat działalności Stowarzyszenia poświęcony był również referat jubileuszowy wygłoszony przez Przewodniczącego Zarządu Głównego STC – dr Macieja Wojtczaka.

Z okazji Jubileuszu osobom, które przyczyniły się do rozwoju cukrownictwa w Polsce, zostały wręczone odznaczenia państwowe, odznaczenia Naczelnej Organizacji Technicznej oraz odznaczenia Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Drugiego dnia konferencji prezentowane były referaty dotyczące najnowszych rozwiązań w technice i technologii cukrownictwa oraz uprawie buraków i gospodarce surowcowej. Naszą firmę reprezentował prezes Zbigniew Kominek, który przedstawił Nowoczesne rozwiązania logistyki wewnątrzzakładowej dla cukrowni oferowane przez WIKPOL Sp. z o.o.

W trzecim dniu konferencji dominowała tematyka związana z aktualnym stanem i perspektywami branży cukrowniczej, rynku cukru i rynku melasu.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak doniosłym Jubileuszu. Szczególnie, że współpraca Wikpolu z przemysłem cukrowniczym ma już całkiem długą historię – w tym roku mija 27 lat od czasu pierwszej realizacji dla Cukrowni Lublin.

Z okazji 100-lecia STC naszym Partnerom z branży cukrowniczej składamy serdeczne życzenia dalszego dynamicznego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności.

Czytaj również

Wizyta profesora Wataru Uemura.
Nieoceniona jest wartość dzielenia się wiedzą i...
XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...