Informacja o wyniku postępowania nr 3 z dnia 17.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 3 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zaprojektowania wzornictwa maszyn i urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o., stanowiących elementy składowe linii paletyzacji/pakowania zbiorczego, informujemy o jego wynikach.

Niniejsze postępowanie prowadzone było w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap.

Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej PARP: http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem 6642, na stronie internetowej Zamawiającego: www.wikpol.com.pl, a także było wysłane na adresy mailowe siedmiu wykonawców.

Postępowanie toczyło się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia złożyło sześć firm.

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu oraz kryteriami oceny jako wykonawca zamówienia została wybrana firma Exeon Michał Wujczak, Zabłocie 25/13, 30-701 Kraków.

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Dziękujemy Firmom, które wzięły udział w niniejszym postępowaniu, za zaangażowanie w przygotowanie interesujących i wyczerpujących ofert. Życzymy Państwu wielu sukcesów na polu wzornictwa. 

Do pobrania: Informacja o wyborze wykonawcy

Czytaj również

Konferencja techniczna „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 4.0”
Zapraszamy Państwa 11 kwietnia 2024 do Byd...
Nasze życzenia dla Państwa
Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państw...