Informacja o wyborze dostawcy licencji na oprogramowanie PDMC

W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 26 z dnia 1.07.2020 r. na dostawę 7 szt. licencji na oprogramowanie Product Design & Manufacturing Collection w wersji czasowej 3-letniej na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma:

MAT USŁUGI INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SP.K.

ul. Rzemieślnicza 1

30-363 Kraków

Wartość oferty netto:  132.288,00 PLN

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...