Dziękujemy za spotkania na targach Taropak 2019

Targi Taropak 2019 dobiegły końca. Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu, którzy odwiedzili nasze stoisko i z którymi mieliśmy okazję porozmawiać o automatyzacji procesów, zarówno w ich przedsiębiorstwach, jak i w znacznie szerszym kontekście. Niezależnie od reprezentowanych branż oraz specyfiki poszczególnych zakładów produkcyjnych, wszyscy nasi goście byli zgodni co do jednego: automatyzacja jest nieunikniona, a dynamika jej rozwoju jest i będzie coraz większa. Mamy nadzieję, że nasza oferta targowa wpisała się w tę wizję oraz zachęciła Państwa do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, które sprzyjają poprawie wydajności i warunków produkcji.

W tym roku pokazaliśmy aplikację, która symuluje stanowisko paletyzacji zainstalowane w zakładzie produkcyjnym dużego globalnego producenta dóbr konsumpcyjnych (chemii gospodarczej, leków oraz środków higieny osobistej). Głównym elementem układu jest robot Fanuc R 2000 165 F wyposażony w  głowicę roboczą przystosowaną do pobierania grupy opakowań kartonowych i odkładania ich na palety. W realiach produkcyjnych głowica dodatkowo umieszcza przekładki kartonowe między warstwami produktu.

Charakterystyczną cechą przedstawionego układu jest jego elastyczność. Głowica robota odbiera opakowania w kilkunastu rozmiarach, dostarczanych do stanowiska z różną prędkością. Każdy format opakowań układany jest na palecie według innego wzoru. Przezbrojenie głowicy pomiędzy formatami odbywa się  automatycznie. Robot wyposażony jest w system bezpieczeństwa DCS (Dual Check Safety), polegający na zaawansowanej kontroli jego pozycji i prędkości. Powtarzalność pracy maszyny sięga   ±0,2mm. Wydajność stanowiska paletyzacji, dostosowana do przepustowości linii produkcyjnej,  wynosi ponad 1000 kartonów na godzinę. Osiągany wskaźnik OEE to 97% .

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...