Dziękujemy uczestnikom konferencji KONFERENCJA TECHNICZNA „AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PRODUKCJI – KIERUNEK PRZEMYSŁ 4.0”

Dziękujemy Państwu za możliwość zaprezentowania naszego podejścia do procesów automatyzacji i robotyzacji, wypracowanego na bazie ponad 30 lat projektowania i wytwarzania linii paletyzacji i pakowania zbiorczego dla praktycznie wszystkich branż przemysłu przetwórczego.  

Szeroki wgląd w specyfikę działalności różnych zakładów pozwolił nam na wypracowanie takich metod współpracy z klientami, które pozwalają na tworzenie i oferowanie rozwiązań optymalnych, tzn. takich, które uwzględniają wszystkie potrzeby naszego partnera i jednocześnie są dla niego najkorzystniejsze z punktu widzenia nakładów oraz możliwych do osiągnięcia długofalowych korzyści.

Cieszymy się bardzo z nawiązanych podczas konferencji kontaktów. Dziękujemy za inspirujące rozmowy i ciekawe pytania. Liczymy na równie interesujące spotkania podczas kolejnych wydarzeń.

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...