Certyfikat poświadczający zasadzenie drzewa w imieniu Wikpolu

Wikpol otrzymał certyfikat posadzenia nowego drzewa. W naszym imieniu drzewo posadził TUV NORD Polska, który z okazji swojego trzydziestolecia podjął ciekawą i ze wszech miar pożyteczną inicjatywę – posadzenia drzewa za każdy zakończony audyt (certyfikacyjny, nadzoru lub recertyfikacyjny). Sadzenie drzew jest dokumentowane i poświadczane.

Jak to określiła sama Organizacja w przekazanej nam informacji: „poprawiamy świat oraz komfort Państwa klientów”.

Wikpol produkuje zrobotyzowane linie zgodnie z ISO 9001:2015

Cieszymy się, że dzięki współpracy z TUV NORD Polska Wikpol przyczynił się do pojawienia się kolejnego drzewa w lesie tworzonym przez tę uznaną na całym świecie firmę.  

Cytujemy fragment informacji otrzymanej od TUV NORD Polska:

„Jedno drzewo produkuje 140 kg tlenu rocznie. To dokładnie tyle,  ile rocznie potrzebuje jeden dorosły człowiek. Drzewa to nasz filtr redukujący ilość dwutlenku węgla i nasz klimatyzator chłodzący powietrze w upalne dni. Dzięki nim spowalniamy odpływ wód opadowych. Zieleń korzystnie oddziałuje na nasze samopoczucie oraz zdrowie, działa uspokajająco oraz łagodzi stres.”

Czytaj również

Wizyta profesora Wataru Uemura.
Nieoceniona jest wartość dzielenia się wiedzą i...
XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...