Certyfikat poświadczający zasadzenie drzewa w imieniu Wikpolu

Wikpol otrzymał certyfikat posadzenia nowego drzewa. W naszym imieniu drzewo posadził TUV NORD Polska, który z okazji swojego trzydziestolecia podjął ciekawą i ze wszech miar pożyteczną inicjatywę – posadzenia drzewa za każdy zakończony audyt (certyfikacyjny, nadzoru lub recertyfikacyjny). Sadzenie drzew jest dokumentowane i poświadczane.

Jak to określiła sama Organizacja w przekazanej nam informacji: „poprawiamy świat oraz komfort Państwa klientów”.

Wikpol produkuje zrobotyzowane linie zgodnie z ISO 9001:2015

Cieszymy się, że dzięki współpracy z TUV NORD Polska Wikpol przyczynił się do pojawienia się kolejnego drzewa w lesie tworzonym przez tę uznaną na całym świecie firmę.  

Cytujemy fragment informacji otrzymanej od TUV NORD Polska:

„Jedno drzewo produkuje 140 kg tlenu rocznie. To dokładnie tyle,  ile rocznie potrzebuje jeden dorosły człowiek. Drzewa to nasz filtr redukujący ilość dwutlenku węgla i nasz klimatyzator chłodzący powietrze w upalne dni. Dzięki nim spowalniamy odpływ wód opadowych. Zieleń korzystnie oddziałuje na nasze samopoczucie oraz zdrowie, działa uspokajająco oraz łagodzi stres.”

Czytaj również

Konferencja techniczna „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 4.0”
Zapraszamy Państwa 11 kwietnia 2024 do Byd...
Nasze życzenia dla Państwa
Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państw...