Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 7.06.2017 r.

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu wzornictwa maszyn i urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o. i stanowiących elementy składowe linii paletyzacji/pakowania zbiorczego.

Celem projektu jest uzyskanie spójności wzorniczej produktów,  co przyczyni się do wyróżnienia oferty na rynku oraz wpłynie pozytywnie na jej jakość
i pozycjonowanie, a także na kształtowanie percepcji marki. Tym samym wzmocni konkurencyjność Wikpol Sp. z o.o na rynku nowych technologii.

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy