Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 17.07.2017 r.

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu wzornictwa maszyn i urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o. i stanowiących elementy składowe zrobotyzowanych linii  paletyzacji/pakowania zbiorczego.

Celem projektu jest uzyskanie spójności wzorniczej produktów, co przyczyni się do wyróżnienia oferty na rynku oraz wpłynie pozytywnie na jej jakość oraz pozycjonowanie, a także na kształtowanie percepcji marki. Tym samym wzmocni konkurenyjność Wikpol Sp. zo.o. na rynku nowych technologii.

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy