Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 20.07.2017 r.

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty na usługę wykonania strony internetowej www.wikpol.com.pl, obejmującą:

  1. Przygotowanie projektu graficznego
  2. Wykonanie strony w nowoczesnych technologiach dostępnych na home.pl
  3. Instalację na serwerze wskazanym przez Wikpol Sp. z o.o.
  4. Przeniesienie wskazanych treści zamieszczonych na dotychczasowej stronie internetowej
  5. Zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeszkolenie pracowników
  6. Udzielenie gwarancji na poprawne działanie strony
  7. Dostarczanie przedmiotu zamówienia na CD/DVD

Usługa będzie realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap.

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Założenia do strony internetowej
  • Formularz ofertowy