Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 7.06.2017 r.

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu interfejsu oprogramowania sterującego pod kątem ergonomii oraz grafiki:

  • dla platformy AGV
  • dla linii paletyzacji
  • dla pozostałych urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o. i sterowanych za pośrednictwem paneli operatorskich

Celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości ergonomicznej  interfejsów oprogramowania oraz  ich spójności wzorniczej z nowo tworzonym  systemem identyfikacji wizualnej. Realizacja projektu powinna odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i najlepszych praktyk oraz zgodnie ze współczesnymi światowymi trendami w zakresie projektowania interfejsów.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap.

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy