Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 7.06.2017 r.

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu systemu identyfikacji wizualnej Wikpol Sp. z o.o., materiałów handlowych oraz wybranych elementów komunikacji, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap.

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy