Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 7.06.2017 r.

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego dla pracowników Wikpol Sp. z o.o. 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap.

Do pobrania

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy