Z przyjemnością informujemy, że Wikpol znalazł się w gronie największych firm Lubelszczyzny. XXI edycja Rankingu prowadzonego przez Dziennik Wschodni potwierdziła znaczenie naszej firmy dla gospodarki miasta i regionu.

Najważniejszym kryterium udziału w Rankingu były przychody z działalności gospodarczej w 2016 roku. Dodatkowo brane były pod uwagę inne parametry, takie jak: poziom zysków, nakłady inwestycyjne oraz dynamika zatrudnienia.

Cieszymy się ze zdobytej pozycji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku wyniki pozwolą nam przesunąć się wyżej w klasyfikacji. Gratulujemy wszystkim laureatom Złotej Setki – firmom, które w największym stopniu wspierają potencjał ekonomiczny Lubelszczyzny.