Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 5 z dnia 7.06.2017 r. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w cz. VII pkt. 3 ww. zapytania.