Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 4 z dnia 7.06.2017 r. na zaprojektowanie interfejsu oprogramowania sterującego.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w cz. VII pkt. 3 ww. zapytania.\