Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 3 z dnia 7.06.2017 r. na zaprojektowanie wzornictwa maszyn i urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w cz. VII pkt. 3 ww. zapytania.