Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 2 z dnia 7.06.2017 r. na wykonanie strony internetowej www.wikpol.com.pl.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w cz. VI pkt. 3 ww. zapytania.