Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 1 z dnia 7.06.2017 r. na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej Wikpol Sp. z o.o., materiałów handlowych oraz wybranych elementów komunikacji.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w cz. VI pkt. 3 ww. zapytania.