Wszystkim Państwu, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas tegorocznej edycji targów Automaticon, bardzo dziękujemy. Impreza ta jest dla nas doskonałą okazją do zaprezentowania oferowanych przez nas rozwiązań. Ale nie tylko – bardzo cenimy sobie możliwość poznania opinii oraz wymiany idei z osobami, które zajmują się lub pasjonują się zagadnieniami automatyzacji.     

W tym roku przedstawiliśmy aplikację, która symuluje stanowisko paletyzacji zainstalowane w zakładzie produkcyjnym dużego globalnego producenta dóbr konsumpcyjnych (chemii gospodarczej, leków oraz środków higieny osobistej). Głównym elementem układu jest robot Fanuc R 2000 165 F wyposażony w  głowicę roboczą przystosowaną do pobierania grupy opakowań kartonowych i odkładania ich na palety. W realiach produkcyjnych głowica dodatkowo umieszcza przekładki kartonowe między warstwami produktu.

Charakterystyczną cechą układu jest jego elastyczność. Głowica robota odbiera opakowania w kilkunastu rozmiarach, dostarczanych do stanowiska z różną prędkością. Każdy format opakowań układany jest na palecie według innego wzoru. Przezbrojenie głowicy pomiędzy formatami odbywa się  automatycznie.

Robot wyposażony jest w system bezpieczeństwa DCS (Dual Check Safety), polegający na zaawansowanej kontroli jego pozycji i prędkości. Powtarzalność pracy maszyny sięga ±0,2mm.

Wydajność prezentowanego stanowiska paletyzacji wynosi ponad 1 000 kartonów na godzinę i jest  dostosowana do przepustowości linii produkcyjnej. Osiągany wskaźnik OEE to 97%.

Warto wspomnieć, że analogiczne aplikacje, dostosowane do konkretnych warunków produkcyjnych,  pracują w zakładach wytwórczych działających w wielu różnych branżach.