W Wielki Czwartek 24 marca 2016 r., odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników i zarządu Wikpolu, stanowiące kontynuację corocznego firmowego zwyczaju.  Były świąteczne życzenia i tradycyjne dzielenie się jajkiem, a serwowane potrawy odzwierciedlały wielkanocne obyczaje kulinarne naszego regionu. Na stołach pojawił się tradycyjny biały barszcz oraz pyszne wielkanocne babki. Miła, rodzinna i świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim. A kto nie był, niech żałuje.