W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 27 z dnia 01.07.2020 dotyczącego złożenia oferty na dostawę jednej sztuki licencji PC Schematic Advance oraz aktualizacji 3 sztuk licencji PC Schematic Advance do najnowszej obowiązującej wersji na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 informujemy, że na dostawcę przedmiotu zamówienia została wybrana firma:

INFORMIK Arkadiusz Jaskulski

ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław

NIP: 7741814001

Wartość oferty netto: 31.005,00 PLN