Główne założenia

 1. materiał odważany: cukier kryształ,
 2. wydajność: 100 t/godz.,
 3. klasa dokładności ważenia: 0,2,
 4. waga musi spełniać wymagania ATEX dla strefy 20 oraz musi być zgodna z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi oraz wytycznymi obowiązującymi w chwili dostawy oraz musi być oznaczona symbolem CE,
 5. waga musi posiadać:
  • możliwość współpracy z dozatorem celkowym – odbiór cukru z wagi: zabezpieczenie od max poziomu,
  • możliwość sprawdzenia dynamicznego
  • zerowanie automatyczne,
  • dodatkowy sygnał przekaźnikowy – gotowość systemu do odważania,
  • możliwość kontynuacji bilansu cukru wg stanu na dzień uruchomienia.

Opis aplikacji

Typ wagi: waga odważająca EWO-200/2 (EWO-twin).
Instalacja na zasypie do silosu.
Możliwość pracy wagi w trybie awaryjnym tylko z jednym zbiornikiem, czyli jak jednozbiornikowej wagi EWO.

Szybkie, automatyczne przeważania masy sypkiego materiału o drobnej granulacji, porcjami o masie w zakresie od 100 kg do 180 kg. Waga zapewnia wysoką dokładność przeważania masy materiału dzięki sumowaniu rzeczywistej masy kolejnych porcji oraz systemowi autokorekcji układu ważenia (autozerowanie, optymalizacja).

Specyfiką tego układu jest naprzemienne ważenie materiału w dwóch zbiornikach oraz zastąpienie standardowego zaworu dozującego trójpołożeniowym zaworem rozdzielającym tor materiału na dwa zbiorniki.

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji