Główne założenia

  1. Waga odważająca do peletu o wydajności 70 t/godz.

Opis aplikacji

  • Typ wagi: waga odważająca typu EWO-250/1
  • Wydajność: 70 t/h.
  • Waga wyposażona w zbiornik buforowy oraz lej zrzutowy pod wagą.
  • Waga realizuje pomiar masy materiału przed jego załadunkiem na cysterny.
Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji