Główne założenia

  1. układanie butelek w kartonach klapowych,
  2. cztery różne typy butelek układane w różnych sposób,
  3. kartony są wcześniej formowane w maszynie i transportowane z otwartymi klapami za pomocą istniejącego przenośnika do stanowiska układania butelek w kartonach,
  4. butelki są transportowane istniejącym przenośnikiem do stanowiska układania butelek w kartonach i pozycjonowane do pobrania przez głowicę robota,
  5. butelki są wypełnione alkoholem,
  6. maksymalna masa pełnego kartonu: 30 kg,
  7. maksymalna wydajność: 450 kartonów/godzinę,
  8. ilość miejsca przeznaczonego na zrobotyzowane stanowisko: 208x250x220 [cm],
  9. każdy karton wyposażony w przekładki tekturowe oddzielające poszczególne butelki

Opis aplikacji

Robot został wyposażony w specjalistyczną głowicę manipulacyjną przystosowaną do pobierania butelek z istniejącego układu kompletacji i układania ich w kartonach.

Głowica pobiera w jednym cyklu całą warstwę butelek, stanowiącą zawartość jednego kartonu.

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag