Główne założenia

 1. Modernizacja połączona z rozbudową istniejącej linii paletyzacji z robotem przemysłowym, obejmowała wykonanie projektu technologicznego oraz dostawę, instalację i uruchomienie nowych urządzeń, w tym m.in.:
  • windy opakowań kartonowych
  • zestawu przenośników taśmowych i rolkowych transportu opakowań kartonowych wraz z układami przepychania, obracania, zatrzymania i pozycjonowania kartonów
  • dodatkowych czterech stanowisk kompletacji kartonów w stacji paletyzowania dla czterech nowych linii produkcyjnych wraz z przenośnikami rolkowymi paletyzacji
  • układów pozycjonowania palet na wszystkich stanowiskach paletyzacji
  • drezyny umożliwiającej jednoczesny transport trzech palet
  • automatycznego układu podawania pustych palet wraz z zasobnikami
  • wygrodzenia bezpieczeństwa wraz z systemem zabezpieczeń.

Opis aplikacji

Wikpol dokonał modernizacji głowicy manipulacyjnej oraz szyn jezdnych robota przemysłowego FANUC Robotics R-2000iB/165F, a także dostarczył nowe oprogramowanie uwzględniające rozbudowę linii zarówno w zakresie oprogramowania PLC, jak i robota przemysłowego. Wikpol   rozbudował istniejący układ sterowania systemem transportu i paletyzacji opakowań kartonowych oraz zapewnił nową szafę sterowniczą PLC.

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Rozbudowa linii paletyzacji opakowań kartonowych z produktami spożywczymi konfekcjonowanymi

Rozbudowa linii paletyzacji opakowań kartonowych z produktami spożywczymi konfekcjonowanymi