Główne założenia

 1. Modernizacja i rozbudowa systemu polegajaca na wykonaniu projektu technologicznego rozbudowy linii, a także dostawie, instalacji i uruchomieniu nowych urządzeń, w tym m.in.:
  • windy opakowań kartonowych,
  • zestawu przenośników taśmowych i rolkowych transportu opakowań kartonowych wraz z układami przepychania, obracania, zatrzymania i pozycjonowania kartonów,
  • dodatkowych czterech stanowisk kompletacji kartonów w stacji paletyzowania dla czterech nowych linii produkcyjnych wraz z przenośnikami rolkowymi paletyzacji,
  • układów pozycjonowania palet na wszystkich stanowiskach paletyzacji,
  • drezyny umożliwiającej jednoczesny transport trzech palet,
  • automatycznego układu podawania pustych palet wraz z zasobnikami,
  • wygrodzenia bezpieczeństwa wraz z systemem zabezpieczeń.

Opis aplikacji

Firma Wikpol Sp. z o.o. dokonała modernizacji głowicy manipulacyjnej oraz szyn jezdnych robota przemysłowego FANUC Robotics R-2000iB/165F, a także dostarczyła nowe oprogramowanie uwzględniające rozbudowę linii zarówno w zakresie oprogramowania PLC jak i robota przemysłowego. Ponadto firma Wikpol Sp. z o.o. dostarczyła nową szafę sterowniczą PLC, a także rozbudowała istniejący układ sterowania systemem transportu i paletyzacji opakowań kartonowych.

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag