Główne założenia

  1. Odbiór kształtek ceramicznych z przenośnika taśmowego i układanie ich na wozie piecowym.
  2. Kształtki wybrakowane robot odkłada na paletę.
  3. Najkrótszy cykl prasowania trwa 20 s i w tym czasie robot odbiera 2 szt. kształtek.
  4. Należy przewidzieć możliwość odbioru kształtek z przenośnika i układanie ich na stanowisku pośrednim w czasie, gdy wóz piecowy jest wymieniany.
  5. Zastosowanie systemu wygrodzeń przesuwnych, pozwalających na dostęp wózkiem widłowym do prasy w celu wymiany formy.

Opis aplikacji

W aplikacji został wykorzystany robot typu R-2000iB 125L wyposażony w głowicę manipulacyjną przystosowaną do pobierania po jednej kształtce z przenośnika taśmowego prasy i układania jej na wozie piecowym.

Kształtki o nieprawidłowej masie są odkładane przez robota na specjalnie do tego celu przeznaczoną paletę.

Głowica robota jest wyposażona w czujnik, określający na jakiej wysokości robot powinien układać kształtki na pierwszej warstwie wózka piecowego.

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag