Główne założenia

  1. materiał pakowany: ziarna zbóż,
  2. wielkość worków: 25-50 kg,
  3. wydajność maksymalna: 5 t/godz.,
  4. typ worków: otwarte, papierowe,
  5. zaszywarka worków,
  6. przenośnik taśmowy odbierający worki z regulacją wysokości,
  7. zbiornik buforowy nad maszyną przystosowany do otworu w stropie,
  8. sygnalizacja wypełnienia zbiornika buforowego nad maszyną pakującą.

Opis aplikacji

Maszyna pakująca służy do pakowania worków otwartych zaprogramowaną porcją materiału.

Układ wagowy zapewnia automatyczne odważanie materiału z dokładnością na poziomie ok. ±1% wartości mierzonej. Układ zapewnia dużą dokładność odważania dzięki dozowaniu dwustopniowemu, automatycznej optymalizacji dozowania i automatycznym, statycznym ważeniom kontrolnym. Elementem dozującym jest zawór grawitacyjny.Materiał dozowany jest bezpośrednio do worka – waga typu brutto. Gotowe worki zakładane są ręcznie i przytrzymywane za pomocą siłownika pneumatycznego. Po napełnieniu worki zrzucane są automatycznie na odbierający przenośnik taśmowy.

Zbiornik buforowy ma objętość 0,7 m3 wyposażony został w czujnik minimalnego i maksymalnego wypełnienia materiałem. Dwie przeciwległe ścianki zbiornika są wyposażone w okienka rewizyjne. Sygnalizacja minimalnego i maksymalnego wypełnienia zbiornika jest widoczna dla obsługi po drugiej stronie ściany, skąd podawany jest materiał do zbiornika maszyny pakującej.

Maszyna pakująca cukier puder w worki otwarte

Maszyna pakująca cukier puder w worki otwarte

Linia pakująca do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż.

Linia pakująca do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż.

Linia do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż

Linia do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż