Główne założenia

  1. materiał pakowany: ziarna zbóż,
  2. wielkość worków: 25-50 kg,
  3. wydajność: od 3,5 t/h do 7 t/h,
  4. typ worków: otwarte, papierowe,
  5. przenośnik taśmowy odbierający worki z regulacją wysokości,
  6. temperatura pracy: 15°C,
  7. sposób podawania materiału: regularnie bezpośrednio z produkcji do zbiornika buforowego maszyny (wydajność: od 3,5 t/h do 7 t/h),
  8. zbiornik buforowy z konstrukcją wsporczą i zasuwa nożowa po stronie klienta.

Opis aplikacji

Maszyna pakująca służy do pakowania worków otwartych zaprogramowaną porcją materiału. Układ wagowy zapewnia automatyczne odważanie materiału z dokładnością na poziomie ok. ±1% wartości mierzonej. Układ zapewnia dużą dokładność odważania dzięki dozowaniu dwustopniowemu, automatycznej optymalizacji dozowania i automatycznym, statycznym ważeniom kontrolnym. Elementem dozującym jest zawór grawitacyjny. Materiał dozowany jest bezpośrednio do worka – waga typu brutto. Gotowe worki zakładane są ręcznie i przytrzymywane za pomocą siłownika pneumatycznego. Po napełnieniu worki zrzucane są automatycznie na odbierający przenośnik taśmowy. Zbiornik buforowy maszyny wykonany przez klienta wyposażony został przez naszą firmę w czujnik minimalnego i maksymalnego wypełnienia.

Maszyna pakująca cukier puder w worki otwarte

Maszyna pakująca cukier puder w worki otwarte

Linia pakująca do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż.

Linia pakująca do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż.

Linia do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż

Linia do napełniania worków otwartych ziarnami zbóż