Główne założenia

  1. Produkt kontrolowany: worki papierowe 25 kg, wypełnione skrobią ziemniaczaną.
  2. Wydajność: 500 worków/godzinę.
  3. Sposób kontroli opakowań: kontrola 100%, ważenie w ruchu.

Opis aplikacji

Dynamiczna waga kontrolna typu EWK-60 do kontroli masy worków 25 kg jest zainstalowana w ciągu technologicznym pomiędzy istniejącymi przenośnikami taśmowymi.

Waga zapewnia 100 % kontrolę masy worków 25 kg, wypełnionych skrobią ziemniaczaną.

Składa się z dwóch przenośników taśmowych: podającego i ważonego. Waga wyposażona jest w dyskryminator opakowań o masie poza zadaną tolerancją. Zastosowanie wagi pozwala w sposób automatyczny na całkowite wyeliminowanie z partii wadliwych opakowań.

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji