Główne założenia

  1. produkt ważony: butelki PET 1 l i 1/2 l wypełnione mlekiem lub jogurtem,
  2. max wysokość butelek: 250 mm,
  3. wydajność: 3000 butelek/godzinę,
  4. max długość wagi kontrolnej: 1200 mm,
  5. dyskryminacja opakowań o masie nieprawidłowej.

Opis aplikacji

Dynamiczna waga kontrolna służy do kontroli masy w opakowaniach – butelki PET 1 l i 0,5 l wypełnione mlekiem lub jogurtem. Waga zabudowana jest w tor podawania opakowań. Butelki do przeważania dostarczane i odbierane są przez układ przenośników taśmowych. Dyskryminator opakowań o masie poza tolerancją w postaci siłownika odrzuca butelki na rynnę.

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli butelek PET

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczna waga kontrolna do kontroli worków 25 kg zainstalowana w linii pakowania skrobi

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji

Dynamiczne wagi kontrolne do opakowań 1 kg oraz 50 kg zainstalowane w czterech oddziałach korporacji