Główne założenia

  1. Wydajność linii: 120 opakowań 1kg na minutę (60t/8h).
  2. Paletyzacja zarówno opakowań jednostkowych 1kg luzem jak również opakowań zbiorczych 10x1kg (pakiety).

Opis aplikacji

Linia składa się z:

  • zespołu przenośników transportujących opakowania jednostkowe z dwóch maszyn pakujących Hesser do dwóch urządzeń tworzących opakowania zbiorcze (tzw. balotki).
  • układu kompletacji pakietu przenoszonego przez robota (4 x balotka 10kg lub 20 x torebka 1kg).
  • robota paletyzującego FANUC Robotics M-410iC wyposażonego w podciśnieniowy chwytak pobierający pakiet z funkcją pobierania przekładek papierowych układanych na spód palety i pomiędzy warstwy.
  • automatycznego podajnika palet.
  • przenośników transportujących palety.
  • automatycznej owijarki palet.
  • system sterowania linią zbudowany w oparciu o sterowniki PLC GEFanuc serii 90-30.

Linia pracuje w cyklu całkowicie automatycznym.

Obsługa linii sprowadza się jedynie do okresowego uzupełniania magazynku palet, magazynku przekładek papierowych oraz folii w owijarce. Zapakowane palety transportowane są na magazyn, gdzie odbierane są wózkami widłowymi.

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag