Robotyzacja specyficznych
procesów produkcyjnych roboty mogą więcej...

Projektujemy i wykonujemy unikatowe rozwiązania dotyczące robotyzacji specyficznych obszarów produkcyjnych i około produkcyjnych.

Tworzone przez nas systemy przeznaczone są dla różnych grup użytkowników, których celem jest usprawnienie konkretnych, specjalistycznych procesów, w wielu przypadkach wynikających z nietypowej technologii. W efekcie wprowadzonej robotyzacji przedsiębiorstwa uzyskują możliwość realizacji swoich najważniejszych potrzeb, takich jak: wykonanie zadań produkcyjnych skumulowanych w określonym czasie, np. sezonowych, poprawa jakości, wdrożenie kompleksowych narzędzi analitycznych i kontrolnych czy też ochrona pracowników przed trudnymi lub wręcz szkodliwymi warunkami pracy.

Zrobotyzowane linie Wikpolu pracują w tak specyficznych obszarach produkcyjnych jak: kontrola jakości czy obsługa maszyn. Mamy również duże doświadczenie w aplikacjach typu pick&place.

Jakie korzyści gwarantują użytkownikom systemy zrobotyzowane?

  • wysoka efektywność produkcji
  • duża wydajność
  • wysoka jakość
  • bezpieczeństwo pracy
  • redukcja kosztów
  • precyzja wykonywanych operacji
  • wymiana danych on-line

Nasze realizacje

Pick&place

Pick&place to bardzo szybkie przemieszczanie, sortowanie lub pakowanie pojedynczych, drobnych elementów o niedużej masie, maksymalnie do 8 kg. Odbywa się na niewielką odległość, zazwyczaj do 0,8 m, z zachowaniem wysokiej precyzji działania (przy średnim odchyleniu nie przekraczającym ±0,1 mm ).

Pojedynczy cykl pracy robotów pick&place trwa krócej niż sekunda, jednak najszybsze maszyny wykonują od 3 do 4 cykli na sekundę, czyli do 240 cykli na minutę. Dzięki temu roboty pick&place znacząco przyspieszają przebieg procesów, takich jak pobieranie detali i umieszczanie ich w miejscach przeznaczenia. Zapewniają również wysoką i przewidywalną jakość, wynikającą z niezwykłej dokładności (powtarzalności) ruchów.

Kolejną zaletą robotów pick&place jest możliwość wymiany efektora (narzędzia roboczego) w celu dostosowania do nowego produktu lub zmiany technologii. Łatwe przezbrojenie w połączeniu z opcją szybkiego przeprogramowania przesądza o elastyczności tych układów.

Do zadań pick&place z reguły stosuje się roboty typu Delta wyposażone w zaawansowane systemy wizyjne, które umożliwiają zidentyfikowanie produktu oraz określenie jego pozycji i orientacji w przestrzeni. Roboty pick&place współpracujące z przenośnikami taśmowymi mają wbudowane systemy śledzenia linii (line tracking). Tam gdzie wymagane jest rozpoznanie kolorów lub kontrola zmian wymiarów i kształtów na robotach montowane są nowoczesne kamery lub czujniki wizyjne.

Kontrola jakości

Roboty kojarzone są z jakością. Przede wszystkim dzięki niezwykłej precyzji działania, na którą składają się dwa podstawowe parametry: powtarzalność ruchów oraz utrzymywanie tej samej ścieżki ruchu. Efektem niezwykłej dokładności robotów jest wysoka jakość wykonywanych przez nie produktów.

Coraz częściej roboty znajdują zastosowanie do kontrolowania wyników pracy innych urządzeń. I co najważniejsze, zakres ich wykorzystania w tym obszarze jest bardzo szeroki. Dzieje się tak za sprawą nowoczesnego oprzyrządowania. Roboty mogą być uzbrojone w dowolne czujniki, mierniki lub detektory. Mogą również obsługiwać różnego rodzaju aparaturę kontrolną, pomiarową i analityczną.

Łącząc zaawansowanie techniczne specjalistycznego wyposażenia z niemal idealną precyzją robota, uzyskamy wyjątkowo dokładne i stabilne narzędzie kontrolne lub badawcze. Granicą jest pomysłowość projektanta i rzeczywiste potrzeby użytkownika.

Obsługa urządzeń

Wykorzystanie robotów w przemyśle jest wszechstronne. Roboty wykonują szereg zadań produkcyjnych: montują, lakierują, lutują, spawają, kleją, pakują, paletyzują itp.

Uniwersalność robotów powoduje, że sprawdzają się także w roli pomocniczej, np. przy obsłudze innych urządzeń. Szczególnie wysoką efektywność osiągają układy, w których, dzięki zastosowaniu robota obsługującego, urządzenie produkcyjne może pracować z pełną wydajnością. Równie ważna jest możliwość wykorzystania robotów w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla człowieka.

W efekcie wdrożenia robotów obsługujących inne urządzenia produkcyjne użytkownik uzyskuje większą elastyczność systemu oraz redukuje ilość urządzeń niezbędnych do wykonania procesu.

Wśród zrealizowanych przez naszą firmę linii znajdują się rozwiązania, w których roboty pełnią funkcje manipulatorów obsługujących maszyny do pakowania produktów sypkich.

Poznaj 7 zalet systemów zrobotyzowanych Wikpol
1

Wysokowydajne

2

Niezawodne

3

Precyzyjne

4

Elastyczne

5

Proste w obsłudze, przyjazne dla użytkowników

6

Nowoczesne

7

Projektowane pod kątem potrzeb

Potrzebujesz więcej informacji?