O Nas

Wikpol sp. z o.o. jest firmą inżynierską, działającą na rynku związanym z nowymi technologiami od 1991 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu wysokiej klasy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii pakowania, paletyzacji i depaletyzacji. Nasze rozwiązania przeznaczone są dla branż, w których produkty finalne, niezależnie od ich postaci i formy, są sortowane, ważone, pakowane zbiorczo lub paletyzowane albo podlegają wszystkim tym operacjom w jednym cyklu.

Projektowane przez nas systemy pakowania, paletyzacji i depaletyzacji są w każdym przypadku zindywidualizowane. Powstają w oparciu o pełną analizę potrzeb klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego produkcji oraz planów rozwojowych. Ich ważną cechą jest elastyczność, polegająca na możliwości prostego i szybkiego dostosowania do nowego profilu wytwarzania oraz na współpracy z już działającymi zespołami i maszynami.

W ramach wiodącej działalności, jaką jest automatyzacja i robotyzacja pakowania, paletyzacji i depaletyzacji, produkujemy szereg urządzeń, stanowiących wyposażenie linii produkcyjnych:

 • głowice manipulacyjne do robotów
 • układy kompletacji i przygotowania opakowań do paletyzacji
 • maszyny pakujące
 • wagi kontrolne
 • podajniki palet
 • przenośniki itp.

Naszym niezmiennym priorytetem jest zachowanie najwyższej jakości oferowanych rozwiązań oraz produkowanych urządzeń. Osiągnięcie tego celu opieramy w praktyce na dwóch podstawowych założeniach:

 1. Stały kontakt i bliska współpraca z klientem
 2. Rozpoczyna się już od diagnozy potrzeb i możliwości technicznych klienta, a zacieśnia w fazie wdrożenia, tj. uruchamiania linii oraz szkoleń pracowników obsługi, a następnie serwisu. Świadczona przez Wikpol obsługa posprzedażna, w postaci help-desk, przeglądów i napraw serwisowych, sprawia, że wielu naszych klientów rozważając kolejne inwestycje, decyduje się na ponowną współpracę z nami.

 3. Zapewnienie najwyższego standardu wykonania na każdym etapie realizacji inwestycji, niezależnie od stopnia skomplikowania oraz zaawansowania technologicznego. Bazą jest zaplecze techniczne oraz wiedza zespołu.
  • Właściwe zaplecze techniczne
   • pracownia konstrukcyjno-projektowa, w której odbywa się projektowanie linii 3D wraz z eliminacją kolizji w ramach testów ruchowych w przestrzeni wirtualnej, a także komputerowe modelowanie linii w celu symulacji jej działania
   • pracownia projektowania aplikacji do sterowników PLC i robotów
   • laboratorium badawczo-rozwojowe, z trzema stanowiskami robotów produkcji Fanuc Robotics o udźwigach 20 kg, 125 kg i 300 kg do testowania nowych rozwiązań
   • centrum wykonawcze głowic manipulacyjnych, wyposażone w nowoczesne maszyny CNC
  • Twórczy i doświadczony zespół inżynierów
  • Dzięki pasji, zaangażowaniu i szerokiej wiedzy inżynierskiej nasi projektanci, konstruktorzy, automatycy, mechatronice oraz programiści o różnych specjalnościach, np. robotycy, realizują nawet najbardziej nietypowe i trudne inwestycje, wymagające zastosowania nowoczesnych zdobyczy technologii.

Realizując projekty, kierujemy się zasadą uzyskania przez klientów maksymalnych efektów inwestycyjnych w relacji do zaangażowanych środków. Nasi kontrahenci oczekują różnych wyników modernizacji – od zwiększenia produkcji oraz wzrostu produktywności i wydajności, poprzez ograniczenie kosztów wytwarzania, aż do poprawy jakości bezpieczeństwa pracy. Dzięki naszym rozwiązaniom uzyskanie spodziewanych rezultatów jest w zasięgu ręki.

Fanuc robotics

Siemens

Festo

fanuc

nord

certyfikat

rzetelna