Aktualności

FE_PW_POZIOM-Kolor-01.jpg
12.06.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem.

 

 

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie3.7. „

W celu pobrania zapytania ofertowego prosze kliknąć poniższy link:

 

Zapytanie ofertowe

04.06.2018
„Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 7 na zakup i dostawę sprzętu-komputerowego oraz oprogramowania Serwer Rack wraz z oprogramowaniem z dnia 18.05.2018 zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.”  
 
 
FE_PW_POZIOM-Kolor-01.jpg
18.05.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem.

 

 

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie3.7. „

W celu pobrania zapytania ofertowego prosze kliknąć poniższy link:

 

Zapytanie ofertowe + podpisy


Pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.

 Aktualizacja wpisu 24.05.2018:
W zapytanie ofertowe 07/2018 wkradła się literówka. W oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych znalazł sie skan strony z zapytania nr.4 . Ze względu na niezmienną treść oświadczenia oraz przesłane do tej pory oferty informujemy iż oświadczenia złożone do zapytania nr7 z oświadczeniami z błędnym numerem są wiążące i nie odrzucimy tych ofert przy woborze oferentów. Jednocześnie przepraszamy za zaistniały błąd.

FE_PW_POZIOM-Kolor-01.jpg
18.05.2018
„Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 6 na zakup i dostawę sprzętu-komputerowego oraz oprogramowania Serwer Rack wraz z oprogramowaniem z dnia 08.05.2018 zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.”  
 
 
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
09.05.2018
 W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 5 z dnia 10.04.2018 dotyczącego złożenia oferty na zakup czterech licencji programu Visual Components 4.0 Essentials
FE_PW_POZIOM-Kolor-01.jpg
08.05.2018
„Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 4 na zakup i dostawę sprzętu-komputerowego oraz oprogramowania Serwer Rack wraz z oprogramowaniem z dnia 05.04.2018 zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.”  
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym Zapytaniu ofertowym nr 6.  
 
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
11.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5
NA ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA VISUAL COMPONENTS

 Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup czterech licencji programu Visual Components 4.0  Essentials

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
09.04.2018
W związku z zakończeniem postępowania ofertowego na 5 z dnia 12 marca 2018 r., dotyczącego przeprowadzenia i organizacji szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego dla pracowników firmy Wikpol, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Exeon, która została wybrana jako wykonawca powyższej usługi.
fundusze.png
05.04.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem.

 

Dodano 08.05.2018: „Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 4 na zakup i dostawę sprzętu-komputerowego oraz oprogramowania Serwer Rack wraz z oprogramowaniem z dnia 05.04.2018 zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.”  

 

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie3.7. „

W celu pobrania zapytania ofertowego prosze kliknąć poniższy link:

Zapytanie ofertowe

 Załączniki do pobrania w poniższym linku:

Załączniki

auto.jpg
29.03.2018
Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu, którzy odwiedzili nas podczas zakończonych niedawno targów Automaticon.
Kartka miniaturka 20.jpg
27.03.2018
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, samych radosnych dni oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
12.03.2018

Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 12.03.2018 r.

 

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego dla pracowników Wikpol Sp. z o.o. Celem szkolenia jest wprowadzenie pracowników biorących udział w powstawaniu produktów w tematykę wzornictwa przemysłowego oraz design thinking w kontekście wykorzystania wzornictwa jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej. 

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
12.03.2018

Informujemy o zamknięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5 z dnia 01.02.2018 r. na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego dla pracowników Wikpol Sp. z o.o,. bez dokonania wyboru oferty.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
01.03.2018
W związku z zamknięciem postępowania ofertowego nr 3 z dnia 01.02.2018 dotyczącego złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego”
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
23.02.2018
W związku z zamknięciem zapytania ofertowego nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 19.01.2018 r., dotyczącego zakupu systemu finansowo-kadrowego z modułem do elektronicznego obiegu dokumentów, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Asseco Business Solutions S.A., która została wybrana na dostawcę sytemu.
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
01.02.2018
Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 01.02.2018 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego dla pracowników Wikpol Sp. z o.o. Celem szkolenia jest wprowadzenie pracowników biorących udział w powstawaniu produktów w tematykę wzornictwa przemysłowego oraz design thinking w kontekście wykorzystania wzornictwa jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej. 
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
01.02.2018

Informujemy o zamknięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5 z dnia 9.11.2017 r. na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego dla pracowników Wikpol Sp. z o.o,. bez dokonania wyboru oferty.

 

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
01.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 , zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

 

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
01.02.2018

Informujemy, iż  postępowania prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego nr 1 z dnia 09.01.2018 r. na wykonanie robót budowlanych zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
19.01.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018
Na  zakup systemu  finansowo-kadrowego z modułem do elektronicznego obiegu dokumentów klasy ERP
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
10.01.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7 , zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

W celu pobrania zapytania ofertowego proszę kliknąć:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Wzór umowy na roboty budowlane

4. Przedmiar robót

5. Wykaz robót budowalnych wykonanych przez oferenta

6. Wykaz osób pozostających w dyspozycji oferenta zdolnych realizować zamówienie

7. Oświadczenie wykonawcy

 

Projekty wykonawcze do pobrania:

1. Rozbudowa istniejącego zakładu. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z powierzchnią biurową.

2. Projekt instalacji elektrycznej

3. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-wykonawczy

4. Projekt instalacji wewnętrznych

5. Projekt zewnętrznej instalacji gazu i kanalizacji sanitarnej

 

Kartka miniatura.jpg
20.12.2017

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, ciepła rodzinnego,
a wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem
życzymy Państwu samych sukcesów.

SyMas.png
04.10.2017

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SyMas, które odbędą się 18-19 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, przy ul. Galicyjskiej 9 (przecznica od ul. Centralnej). 

Tematyka targów obejmuje obróbkę, magazynowanie i transport materiałów sypkich i masowych.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
29.09.2017

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1 z dnia 19 lipca 2017 r., dotyczącego zaprojektowania systemu identyfikacji wizualnej Wikpol Sp. z o.o., materiałów handlowych oraz wybranych elementów komunikacji, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Zvorka, która wybrana została jako wykonawca powyższej usługi.

Dziennik Wschodni40.png
27.09.2017
Z przyjemnością informujemy, że Wikpol znalazł się w gronie największych firm Lubelszczyzny. XXI edycja Rankingu prowadzonego przez Dziennik Wschodni potwierdziła znaczenie naszej firmy dla gospodarki miasta i regionu.
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
25.09.2017

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 4 z dnia 21 lipca 2017 r., dotyczącego zaprojektowania interfejsu oprogramowania sterującego, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma V-intal Katarzyna Klimaj, która wybrana została jako wykonawca powyższej usługi.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
25.09.2017

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 2 z dnia 20 lipca 2017 r., dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej www.wikpol.com.pl, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Warski Sp. z o.o., która wybrana została jako wykonawca powyższej usługi.

 

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
15.09.2017

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 3 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zaprojektowania wzornictwa maszyn i urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o., stanowiących elementy składowe linii paletyzacji/pakowania zbiorczego, informujemy o jego wynikach.

Nowy-2.jpg
27.08.2017
Teatr za Jeden Uśmiech po raz kolejny zawitał w progach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, przy ul. prof. Antoniego Gębali.
Kaizen25.jpg
26.07.2017
W trzecim, majowo-czerwcowym wydaniu czasopisma Kaizen czytelnicy zainteresowani  tematyką lean manufacturing znajdą artykuł pt. Układanki. Roboty paletyzujące na końcówkach linii produkcyjnych.
logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
21.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 21.07.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu interfejsu oprogramowania sterującego pod kątem ergonomii oraz grafiki

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
20.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 20.07.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty na usługę wykonania strony internetowej www.wikpol.com.pl

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
19.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 19.07.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu systemu identyfikacji wizualnej Wikpol Sp. z o.o.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
17.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 17.07.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu wzornictwa maszyn i urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o. i stanowiących elementy składowe zrobotyzowanych linii  paletyzacji/pakowania zbiorczego.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
10.07.2017

Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 5 z dnia 7.06.2017 r. na  przeprowadzenie szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
10.07.2017

Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 4 z dnia 7.06.2017 r. na zaprojektowanie interfejsu oprogramowania sterującego.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
10.07.2017

Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 3 z dnia 7.06.2017 r. na zaprojektowanie wzornictwa maszyn i urządzeń produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
10.07.2017

Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 2 z dnia 7.06.2017 r. na wykonanie strony internetowej www.wikpol.com.pl.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
10.07.2017

Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 1 z dnia 7.06.2017 r. na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej Wikpol Sp. z o.o., materiałów handlowych oraz wybranych elementów komunikacji.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
08.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 7.06.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie wzornictwa przemysłowego dla pracowników Wikpol Sp. z o.o.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
08.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 7.06.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu interfejsu oprogramowania sterującego  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
08.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 7.06.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu wzornictwa maszyn i urządzeń 
produkowanych przez Wikpol Sp. z o.o. i stanowiących elementy składowe linii paletyzacji/ 
pakowania zbiorczego.

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
08.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 7.06.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty na usługę wykonania strony internetowej www.wikpol.com.pl w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap. 

logo_FE_Polska_Wschodnia_rgb-120.jpg
07.06.2017
Zapytanie ofertowe nr 1 dnia 7.06.2017 r.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zaprojektowaniu systemu identyfikacji wizualnej Wikpol Sp. z o.o., materiałów handlowych oraz wybranych elementów komunikacji, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap. 
auto.jpg
25.03.2017
24 edycja targów Automaticon była dla naszej firmy ważnym wydarzeniem. Mieliśmy bowiem okazję przygotować i zaprezentować aplikację wykorzystującą sześcioosiowego robota współpracującego FANUC CR - 7iA/L. Był to jednocześnie premierowy pokaz tego modelu w Polsce.
STC80.jpg
01.03.2017
Wikpol po raz kolejny wziął udział w konferencji pokampanijnej organizowanej dorocznie przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.
tort40.jpg
24.02.2017
Minęło ćwierć wieku, odkąd Wikpol przedstawił klientom swoją pierwszą ofertę. 25-lecie działalności to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także do nakreślenia kierunku w jakim firma będzie podążać w przyszłości. 

Minęło ćwierć wieku, odkąd Wikpol przedstawił klientom swoją pierwszą ofertę. 25-lecie działalności  to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także do nakreślenia kierunku w jakim firma będzie podążać w przyszłości. Właściciele spółki sporządzili i przedstawili takie résumé podczas imprezy jubileuszowej, która odbyła się 18 lutego 2017 r.      

Uroczystość z okazji jubileuszu rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości – pracowników i osób towarzyszących – połączonym z inauguracyjnym toastem. Szczególny charakter imprezy podkreśliła jej oprawa, zawierająca liczne rocznicowe akcenty. Jednym z nich była niezwykle interesująca prezentacja poświęcona firmie Wikpol. W roli prelegentów wystąpili obydwaj Prezesi spółki, którzy  w lekkiej formie przedstawili historię firmy, wpisując ją w kontekst realiów gospodarczych. Tym samym przypomnieli uczestnikom, jak znaczące zmiany nastąpiły w ciągu minionych 25 lat nie tylko w wymiarze samego Wikpolu, ale także w skali całego kraju. Barwną ilustrację opowieści o firmie stanowiły anegdoty przywołujące nietuzinkowe zdarzenia, jakie towarzyszyły dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstwa – jego organizacji, zasobów i produktów. Żywe reakcje obecnych na sali gości świadczyły o tym, że znajdowali się wśród nich bohaterowie przytaczanych historii.

Podczas uroczystości nie zabrakło jubileuszowego tortu oraz okolicznościowych upominków, wręczonych całemu zespołowi przez Zarząd. Jubileusz uświetnił recitalem Piotr Selim, wspierany wokalnie przez Magdalenę Celińską. Występ lubelskich artystów był znakomity i dostarczył odbiorcom wielu wzruszeń. Nastroje dopisywały również w trakcie zabawy, która trwała do rana.

Control-Engineering-.jpg
02.02.2017
W pierwszym tegorocznym numerze Control Engineering Polska (styczeń/luty 2017) ukazał się raport poświęcony  pakowaniu i paletyzacji.
logo ŚPF 75.png
04.01.2017
W ostatnim wydaniu kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego (grudzień 2016 r.) zamieściliśmy obszerny artykuł o znamiennym tytule „Robotyzacja – pierwszy krok w kierunku innowacji”.
Kartka świąteczna 40.jpg
22.12.2016

Życzymy Państwu pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia

20161216_154124.jpg
22.12.2016

Nasze spotkania opłatkowe organizowane są w sposób tradycyjny. Tak było i w tym roku – przełamanie się opłatkiem, życzenia świąteczne, a nawet wspólne śpiewanie kolęd!  

 

Nowy-2.jpg
22.12.2016

Cieszymy się bardzo, że dzięki naszemu wsparciu mali pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie mogli wziąć udział we wspaniałym przedstawieniu mikołajkowym przygotowanym i poprowadzonym przez Teatr za Jeden Uśmiech. 

MM_Magazine_logo 30.jpg
22.12.2016
W listopadowym wydaniu miesięcznika MM Magazyn Przemysłowy zamieszczony został raport analizujący rynek robotów przemysłowych, opatrzony tytułem „W obliczu dalszego boomu”.
logoPCK 97.jpeg
22.12.2016

Miło nam również poinformować, iż Wikpol otrzymał oficjalne podziękowanie od Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  za promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa. Okolicznościowy puchar odebrał w imieniu spółki pan prezes Zbigniew Kominek podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Odznaka15.jpg
20.12.2016

Pan Tomasz Dobrzyński, wieloletni pracownik naszej firmy, został nagrodzony odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Control-Engineering-.jpg
14.12.2016
W szóstym listopadowo-grudniowym numerze dwumiesięcznika Control Engineering Polska  zamieszczony został raport dotyczący Robotyki Przemysłowej w Polsce.
PK znaczek 75.jpg
13.12.2016
Również w tym roku Wikpol uczestniczył w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Lubelskiej. W imprezie, która odbyła się pod koniec listopada w budynku Wydziału Mechanicznego wzięły udział czołowe firmy Lubelszczyzny, zatrudniające specjalistów z różnych dziedzin.
logo_transparent40.png
13.12.2016
Korzystając z zaproszenia, nasza firma, reprezentowana przez prezesa Zbigniewa Kominka, wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym Niemieckiego Związku Producentów Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych VDMA, które odbyło się w połowie  listopada w Berlinie.
CMES logo35.jpg
03.11.2016

W dniach 28-29 października 2016 r. w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii (CMES).

Konferencja CMES ma na celu rozwój nauk inżynierskich, technik numerycznych i eksperymentalnych w drodze wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, reprezentującymi różne dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych, jak również firmami związanymi z tematyką prezentowaną podczas konferencji.

SyMas80.jpg
02.11.2016
W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas 2016. Impreza odbywa się cyklicznie w Krakowie i ma na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych.
PKN logo55.jpg
06.10.2016

Wśród ponad 170 gości z Polski i zagranicy biorących udział w Polskim Kongresie Napojowym byli również reprezentanci Wikpolu, w osobach inżynierów sprzedaży: Marcina Gerchanta i ArkadiuszaStankiewicza. Impreza odbyła się w pierwszych dniach października w Toruniu.

Spotkanie było skierowane do kadry zarządzającej i technicznej zakładów produkujących napoje, firm współpracujących, instytucji i organizacji branżowych.

Podczas kongresu przedstawiono szereg ważnych dla branży napojowej zagadnień. Poruszone zostały między innymi kwestie związane z najnowszymi trendami rynkowymi, nadchodzącymi wyzwaniami produkcyjnymi, aplikacjami dotyczącymi innowacji w procesie produkcji, a także ustawodawstwem mającym wpływ na branżę.

Kongres miał również na celu integrację środowiska.

Nasi przedstawiciele mieli doskonałą okazję zarówno do pogłębienia wiedzy na temat branży napojowej, jak i do zaprezentowania uczestnikom rozwiązań, które sprawdziły się już w wielu firmach, przynosząc inwestorom określone korzyści.      

Zachęcamy do zapoznania się z całością prezentacji.

Taropak.jpg
06.10.2016

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwiedzili nas na targach Taropak 2016 w Poznaniu.
Odbyliśmy z Państwem wiele spotkań i rozmów, które nie tylko posłużyły wymianie ciekawych informacji, ale także stały się podstawą do dalszych kontaktów. Państwa obecność sprawiła, że targi Taropak 2016 były dla nas zarówno interesujące, jak i inspirujące. Mamy nadzieję gościć Państwa na kolejnych imprezach tego typu.

Zapraszamy zatem już teraz do Warszawy na Automaticon 2017.

Na targach zaprezentowaliśmy nasze możliwości związane z paletyzowaniem kartonów. Wybraliśmy jedno z bardzo wielu oferowanych przez nas rozwiązań i cieszymy się, że aplikacja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem zwiedzających.      

Nordkalk32.png
06.10.2016

19 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej linii do produkcji granulatu wapiennego w Zakładzie Nordkalk w gminie Sławno.
W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Nordkalk, załoga i kierownictwo Zakładu oraz zaproszeni goście.

Wikpol, jako wykonawca ważnego odcinka – zrobotyzowanej linii do pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag, miał zaszczyt oraz przyjemność uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu. Świadkami przecięcia wstęgi byli panowie: prezes Zbigniew Warchocki i dyrektor produkcji Artur Bochen.

Naszemu znakomitemu klientowi życzymy wielu kolejnych sukcesów!

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim producentem wyrobów na bazie kamienia wapiennego, oferowanych na potrzeby przemysłu celulozowo-papierniczego, stalowego, wydobywczego, budowlanego i chemicznego.

Kaizen25.jpg
06.10.2016

W tym samym, czwartym wydaniu czasopisma Kaizen możecie Państwo przeczytać nasz artykuł pod  tytułem „W służbie robotów”, w którym udzielmy odpowiedzi na pytanie: w jakim środowisku i procesach najlepiej sprawdzają się podciśnieniowe systemy podnoszenia.

Dokonujemy w nim przeglądu najlepszych i najkorzystniejszych zastosowań dla układów podciśnieniowych, stanowiących element operacyjny robota. Prezentujemy również pełną listę korzyści, jakie może osiągnąć firma produkcyjna dzięki właściwie dobranym zrobotyzowanym systemom z modułami podciśnieniowymi. Na koniec podajemy przykładowe rozwiązania z kilku branż, potwierdzające szerokie możliwości wykorzystania układów podciśnieniowych w zrobotyzowanych procesach pakowania, paletyzacji i transportu wewnętrznego.

 

 

Kaizen25.jpg
06.10.2016

Tym razem nasz ekspert – pan Konrad Binienda udzielił komentarza do artykułu przewodniego
w czwartym numerze dwumiesięcznika Kaizen, poświęconego tematowi: Transport bliski na produkcji - podciśnieniowe systemy podnoszenia.W swojej wypowiedzi podsumował zalety układów podciśnieniowych oraz przytoczył typowe przykłady ich wykorzystania w procesie wytwarzania. Przede wszystkim jednak zwrócił uwagę na korzyści, jakie wynikają z zastosowania układów podciśnieniowych dla firm produkcyjnych.       

 

Velvet15.jpg
06.10.2016

Nowa głowica głowica manipulacyjna Wikpolu GMW 35 przeznaczona jest do paletyzacji bardzo delikatnych produktów po całej warstwie. Odpowiednia konstrukcja, w której zastosowano serwo-chwytaki, zapewnia precyzyjne użycie siły uchwytu co  gwarantuje utrzymanie produktu przy dużych prędkościach postępowych robota, zapewniając jednocześnie, że wyrób nie jest ściskany i odkształcany. Duża dynamika otwarcia wideł przekłada się na jakość ułożenia warstw na palecie, a tym samym na stabilność ładunku. Głowica może być automatycznie rekonfigurowana z panelu HMI.

Foodtech 60.png
06.10.2016

Po VIII Wiosennej Konferencji Farmaceutycznej w Rzeszowie, organizowanej przez BMP i poświęconej tematom efektywności i optymalizacji, przyszła kolej na
44 szkolenie techniczne FOODTECH "Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacje Obiektów Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt." w Polichnie.

Tematyka szkolenia obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z utrzymaniem ruchu, automatyzacją produkcji, bezpieczeństwem produktów spożywczych oraz metodami ograniczania zużycia energii w różnych procesach technologicznych.

Poruszane były również kwestie innowacyjności, co oznacza, że w trakcie szkolenia nie mogło zbraknąć głosu Wikpolu. Nasz inżynier sprzedaży – pan Marcin Gerchant zaprezentował realne korzyści z robotyzacji w przemyśle, koncentrując się na przykładach naszych realizacji
w przemyśle spożywczym.

Nowjpg60.jpg
22.06.2016

Pan Konrad Binienda – nasz konstruktor mechanik – udzielił wypowiedzi na temat przenośników i pasów, zamieszczonej w majowo-czerwcowym wydaniu magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, w ramach raportu poświęconego temu właśnie zagadnieniu.

 

Nowy-2.jpg
20.06.2016
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Teatr Za Jeden Uśmiech podarował wiele uśmiechów małym pacjentom.
male_spice.jpg
20.06.2016
Miło nam poinformować, że w międzynarodowym konkursie robotyki First Robotics Competition
w Kanadzie drużyna SPICE GEARS zdobyła laur Judges' Award.
IT6000e.jpg
14.04.2016

Szanowni Państwo,
polityka jakościowa naszej firmy zakłada stałe unowocześnianie produktów oraz przystosowywanie ich do współpracy w ramach nowych rozwiązań technologicznych pojawiających się na rynku.

Sterownik Rx3i.jpg
14.04.2016

Szanowni Państwo,
informujemy, że systemy sterowania PLC serii 90-30, które stanowią ważny element kontrolny
w pracującej u Państwa linii oceny surowca, zostały z końcem 2015 roku przeniesione w stan „mature”.

 

Obrazek.jpg
29.03.2016

W Wielki Czwartek 24 marca 2016 r. odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników i zarządu Wikpolu, stanowiące kontynuację corocznego firmowego zwyczaju. Były świąteczne życzenia i tradycyjne dzielenie się jajkiem, a serwowane potrawy odzwierciedlały wielkanocne obyczaje kulinarne naszego regionu. Na stołach pojawił się tradycyjny biały barszcz oraz pyszne wielkanocne babki. Miła, rodzinna i świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim. A kto nie był, niech żałuje.

 

 

Wielkanoc obrazek25.jpg
25.03.2016

Ciepłych i radosnych
Świąt Wielkiej Nocy

życzą
pracownicy i zarząd Wikpolu

auto.jpg
07.03.2016

Szanowni Państwo,
dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy odwiedzili stoisko Wikpol podczas tegorocznej, zakończonej już, edycji Automaticon.

Koledzy, którzy reprezentowali nas na targach, podkreślają fakt, że rozmowy prowadzone z odwiedzającymi gośćmi  były niezwykle interesujące i służyły wymianie wielu cennych spostrzeżeń oraz doświadczeń. Dzięki Państwa aktywnemu uczestnictwu mogliśmy lepiej poznać pojawiające się potrzeby rynku – coraz bardziej nowoczesne i wykraczające w przyszłość. Pomogą nam one określić  kierunki doskonalenia i rozwoju naszej oferty.

Nowy-340.jpg
07.03.2016
Podczas seminarium Możliwości Eksportowe Rynek Niemiecki, 3 marca 2016 r., zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Polsko-Niemiecką Izbę Handlową, Wikpol zaprezentował swoje doświadczenia związane z wejściem na rynek naszych zachodnich sąsiadów – taki właśnie tytuł nosiło studium przypadku przedstawione przez prezesa Zbigniewa Kominka.
STC80.jpg
07.03.2016
Jak co roku Wikpol miał przyjemność uczestniczyć w Konferencji Pokampanijnej organizowanej przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników (STC), pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Wydarzenie miało miejsce w Domu Technika NOT w Warszawie 25-26 lutego 2016 r. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele branży cukrowniczej i instytucji rządowych, działacze, a także zaproszeni kontrahenci. Ci ostatni mieli okazję zaprezentować swoje firmy na targach towarzyszących imprezie.
04.03.2016

Greifer von Wikpol auf dem Cover

In der aktuellen Ausgabe der Monatszeitschrift Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie (Planung und Ingenieurkonstruktionen) finden Sie einen Artikel von Herrn Marek Chodurski unter dem Titel „Modellierung von Robotersystemkomponenten. Entwurf des Greifers eines industriellen Palettierroboters“.

Konstr.jpg
02.03.2016

W najnowszym wydaniu miesięcznika Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie znajdziecie Państwo artykuł autorstwa pana Marka Chodurskiego zatytułowany „Modelowanie elementów systemów zrobotyzowanych Projekt chwytaka przemysłowego robota paletyzującego”

Autor dokonał obszernej analizy problematyki związanej z projektowaniem głowic robotów na przykładzie chwytaka Wikpol, działającego w linii paletyzacji worków 50-kilogramowych.

W artykule możemy prześledzić kolejne etapy procesu projektowania przedstawione zarówno z perspektywy wymagań, jakie musi spełnić urządzenie, jak i szeregu ograniczeń, na które trafiają konstruktorzy podczas prac koncepcyjnych.

Tekst został uzupełniony bardzo ciekawymi rysunkami modeli bryłowych chwytaka i wynikami wytrzymałościowych analiz numerycznych w postaci map naprężeń zredukowanych.

Marek Chodurski

Zagadnienia przedstawione w artykule przez pana Marka Chodurskiego, konstruktora w firmie Wikpol, stanowią przedmiot jego badań naukowych.

Niniejsze wydanie miesięcznika powstało z myślą o targach Automaticon.

Logo promocyjne Gepard Biznesu 201580.jpg
02.03.2016

A także wyróżniony jako Efektywna Firma oraz  Mocna Firma Godna Zaufania!
Po raz kolejny nasza Spółka otrzymała pozytywną ocenę od niezależnej organizacji. Tym razem chodzi o tytuł Geparda Biznesu 2015, przyznany nam przez Instytut Europejskiego Biznesu w jubileuszowej X edycji Konkursu.

Mianem Geparda Biznesu wyróżnia się najbardziej dynamicznie rozwijające polskie przedsiębiorstwa tzn. takie, które odnotowały minimum 10% zwiększenie wartości rynkowej w ostatnim roku obrachunkowym oraz przeszły pomyślnie weryfikację sytuacji finansowej. Wikpol nie tylko znalazł się na liście laureatów, ale został sklasyfikowany w jednej trzeciej stawki, uzyskując  91,3%  wzrost wartości rynkowej 2015/2014.

male_spice.jpg
02.03.2016
Wikpol dołączył do grupy firm, które wspierają Drużynę Spice Gears Team 5883.  Pod tą nieco tajemniczą nazwą kryje się ambitna inicjatywa młodzieży z Zespołu Szkół z Kraśnika. Uczniowie skonstruowali robota, z którym jako pierwsza reprezentacja naszego kraju pojadą do Kanady na międzynarodowe zawody First Robotics Competition.

Rysunek185.jpg
01.03.2016
Wikpol pomyślnie przeszedł proces certyfikacji prowadzony przez TÜV NORD. Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2008 został przedłużony na kolejne trzy lata. Warto odnotować, że spółka po raz pierwszy uzyskała zaświadczenie o zgodności z narmami ISO w 2004 roku, czyli 12 lat temu.
17.12.2015

Informujemy, iż do przeprowadzenia audytu wzorniczego w przedmiocie działalności firmy Wikpol Sp. z o.o. i opracowania strategii wzorniczej zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 5002/2015/OG z 04.12.2015 została wybrana firma Soul and Mind Sp. z o.o.

man-reading-newspape.jpg
05.10.2015
Kiedy rozważamy zakup urządzeń do wyposażenia domu, informacji najczęściej na pozcątku szukamy w Internecie. W przypadku inwestycji wartych setki tysiecy złotych jest podobnie - wielu inwestorów poszukiwanie informacji rozpoczyna od Internetu podglądając rozwiązania wdrożone u konkurencji.
logo mechanik.jpg
29.09.2015
Wikpol od wielu lat współpracuje z Politechniką Lubelską na wielu płaszczyznach. W tym roku wzięliśmy udział w projekcie "Mechanik z Politechniki Lubelskiej w trybach wiedzy - konkurencyjny na rynku pracy".
2015-3.jpg
27.08.2015
W 3 numerze kwartalnika "Eksploatacja i Niezawodność - Maintence and Reliability" ukazał się artykuł pod tytułem: "Numeryczna analiza wytrzymałości ramy nośnej uniwersalnej głowicy robota paletyzującego". Jednym z autorów  jest nasz pracownik, Marek Chodurski.
FAQ.jpg
17.07.2015

Co to jest robot? Do czego służy system wizyjny? Czy jeden robot wystarczy do paletyzacji kilku różnych towarów? Na te i na inne pytania odpowiedzi znajdują się w naszej zakładce FAQ

wikpol staw 0018.jpg
09.07.2015
Zapraszamy do zapoznania się z opisami naszych realizacji z zakresu wag przemysłowych oraz maszyn pakujących.
logo.jpg
29.05.2015
W dniach 20-22 maja 2015 roku w Nałęczowie odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn". Jednym z pierwszym prelegentów był Pan Prezes Zbigniew Kominek.
1.jpg
20.04.2015
Targi HANNOVER MESSE 2015 już się zakończyły. Serdecznie Państwu dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska, za rozmowę i zapoznanie się z ofertą naszej firmy.
img138.jpg
09.04.2015
Zapraszamy do zapoznania się z jedną z największych naszych realizacji, która polegała na modernizacji oraz rozbudowie istniającej linii paletyzacji kartonów.
10.jpg
23.03.2015
Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy odwiedzili nasze stoisko na Automaticon 2015 w dniach 17-20 marca w Warszawskim Centrum EXPO XXI.
głowica 1.jpg
02.02.2015
Głowica do chwytania produktów o gładkich, nieprzepuszczalnych powierzchniach, składająca się z trzech niezależnych sekcji chwytających wyposażonych w pojedyncze przyssawki
20140821162.jpg
16.01.2015
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi realizacjami w zakresie systemów zrobotyzowanej paletyzacji.
życzenia.jpg
29.12.2014
Pełnego sukcesów biznesowych i prywatnych
Nowego 2015 Rok