Aktualności

18.05.2018

Zapytanie ofertowe nr 7 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem.


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem.

 

 

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie3.7. „

W celu pobrania zapytania ofertowego prosze kliknąć poniższy link:

 

Zapytanie ofertowe + podpisy


Pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.

 Aktualizacja wpisu 24.05.2018:
W zapytanie ofertowe 07/2018 wkradła się literówka. W oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych znalazł sie skan strony z zapytania nr.4 . Ze względu na niezmienną treść oświadczenia oraz przesłane do tej pory oferty informujemy iż oświadczenia złożone do zapytania nr7 z oświadczeniami z błędnym numerem są wiążące i nie odrzucimy tych ofert przy woborze oferentów. Jednocześnie przepraszamy za zaistniały błąd.

GALERIA

Fanuc robotics

Siemens

Festo

fanuc

nord

certyfikat

rzetelna