Aktualności

11.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 NA ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA VISUAL COMPONENTS


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5
NA ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA VISUAL COMPONENTS

 Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup czterech licencji programu Visual Components 4.0  Essentials

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5
NA ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA VISUAL COMPONENTS

 Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup czterech licencji programu Visual Components 4.0 Essentials na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5_2018 Visual Components

Załącznik nr 1_formularz oferty

Załącznik nr 2_specyfikacja

Załącznik nr 3_Oświadczenie dostawcy

Załącznik nr 4_Oświadczenie dostawcy o posiadanym doświadczeniu

GALERIA

Fanuc robotics

Siemens

Festo

fanuc

nord

certyfikat

rzetelna